Amsterdam Circulaire Stad: hoofdstad gaat bouwketen verduurzamen

Amsterdam gaat concreet aan de slag met het sluiten van de kringlopen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Op 5 maart ondertekende de gemeente samen met zeven koplopers uit het bedrijfsleven een intentieverklaring om de bouwketen te verduurzamen. Het initiatief voor deze samenwerking komt van Search Ingenieursbureau.

De komende jaren staan voor Amsterdam in het teken van de transitie naar een circulaire stad, door slimmer om te gaan met grondstoffen en energie. Het doel? Een stad die door hergebruik van materialen en lokale opwekking van duurzame energie in haar eigen behoeften voorziet. Daarnaast richt Amsterdam zich met dit initiatief ook op het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles is onderdeel van de visie ‘Amsterdam Circulaire Stad 2014-2018’.

Green Deal
De intentieverklaring is ondertekend door het college van B&W van Amsterdam, Search Ingenieursbureau, Dutch Green Building Council, bouwbedrijf BAM, sloopbedrijf Oranje, hoveniersbedrijf van der Tol, vermogensbeheerders Bouwinvest REIM en projectontwikkelaar OVG. Deze partijen willen, samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, nog dit jaar komen tot een ‘Green Deal Cirkelstad’. Hierin brengen alle betrokkenen concrete projecten in om de keten van sloop, renovatie en nieuwbouw circulair te maken.

Tegengaan uitval
De samenwerking is naast het realiseren van meer circulariteit in de bouw, ook gericht op het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom voert de gemeente ook gesprekken met bijvoorbeeld de gemeentelijke vertegenwoordigers van de Top 600 aanpak en het Actieplan Jeugdwerkeloosheid.

Succesvolle voorganger
Amsterdam is niet de eerste Nederlandse gemeente die van lineair naar circulair gaat. Sinds 2005 werkt de gemeente Rotterdam onder de naam ‘Cirkelstad’ succesvol aan het sluiten van de kringlopen in de gebouwde omgeving. Daarmee passen ze de principes van de circulaire economie op een geslaagde manier toe. Bovendien stelt Cirkelstad 5 tot 50 procent van haar werkplekken open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Search is partner van Cirkelstad en is binnen de keten verantwoordelijk voor het inventariseren van de grondstoffen in gebouwen en objecten en het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik. Deze rol zal Search ook gaan vervullen in Amsterdam.