20 jaar gebouwde omgeving

Samen met onze opdrachtgevers de (gebouwde) omgeving veiliger en duurzamer maken. Dat is de missie van Search. Zo is het geweest sinds het bedrijf in 1994 startte als een laboratorium. Tot de dag van vandaag, waarop Search is uitgegroeid tot een multidisciplinair en internationaal opererende organisatie. Tijd om met u terug te blikken én vooruit te kijken in een bijzondere jubileumuitgave.

Van toen
Geïnspireerd door de omgeving, door ontwikkelingen in de maatschappij en door signalen vanuit de markt, breidde Search het dienstenpakket steeds verder uit. Search begon als laboratorium, als asbestonderzoeksbureau. En na asbest in gebouwen volgde al snel onderzoek naar asbest in de bodem. De sterk toenemende vraag vanuit de markt naar asbestinventarisaties gaf ons ingenieursbureau een volgende groei-impuls.

Onderzoekstaken verbreedden zich van asbest, naar chemische stoffen en bodemkwaliteit in zijn algemeenheid. Met de opgedane expertise konden we bedrijven en autoriteiten bij de meest uiteenlopende calamiteiten met analyse en advies van dienst zijn. Precies zo deed de vraag naar kennis het opleidingsinstituut ontstaan. De opgedane kennis over een breed scala aan aspecten van veiligheid vormde de basis voor een groeiend aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied van asbest, milieu, duurzaamheid, VCA en bedrijfshulpverlening.

en nu
Sloop, renovatie en inspecties van gebouwen kregen door de jaren meer en meer een integraal karakter en met de daarin opgedane allround kennis van gebouwen breidden onze diensten uit met advies en ondersteuning in brede zin, zoals projectmanagement en technisch beheer. En het bleef niet alleen bij techniek, ook op organisatieniveau begeleidden we opdrachtgevers. Vooral om duurzaam te ondernemen. Wat we ook ondernemen, meedenken met onze opdrachtgevers zien we als onze belangrijkste opdracht. Dat gaat verder dan het wekken van vertrouwen binnen een afgebakend project. We beseffen dat we waarde moeten toevoegen aan het proces van onze opdrachtgevers.

naar de toekomst
Wat begon bij specialistisch materiaalkundig onderzoek kon in de loop der jaren uitgroeien. De dienstverlening verbreedde zich naar thema’s duurzaamheid, veiligheid, bodem, energie, milieu en gebouwen. Juist vanuit die samenwerking met opdrachtgevers. Wat de toekomst brengt? De omgeving blijft ons inspireren en uitdagen. Environment inspires… al vanaf het allereerste begin houden we dit motto voor ogen. Hoe de toekomst er exact uitziet, laat zich niet zomaar voorspellen. Wel staat de gebouwde omgeving voor veel uitdagingen, waaraan we vanuit een brede visie duurzame waarde hopen toe te voegen. Met een beetje lef, durf en wat eigenzinnigheid. Wij gaan graag op weg en nemen die uitdaging aan. Gaat u mee?