Woningcorporaties vaker voorbereid op asbest

Vier op de tien (41%) onderzochte woningcorporaties heeft een calamiteitenplan voor incidenten met asbest. Een aanzienlijk groter percentage dan in 2012, toen was 26% voorbereid. Dat blijkt uit de Nationale AsbestEnquête onder woningcorporaties. Het onderzoek laat ook zien dat woningcorporaties speciaal opgeleide medewerkers hebben, maar dat er minder vaak iemand verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

Dat meer woningcorporaties zich gedegen voorbereiden op een incident past bij de intentie die de deelnemende organisaties vorig jaar uitspraken. Bijna een derde (31%) gaf in 2012 aan van plan te zijn om binnen een jaar een calamiteitenplan op te stellen. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau en bedenker van de enquête: ‘In vergelijking met vorig jaar zien we zeker verbeteringen in de aanpak van asbest door woningcorporaties. In de dagelijkse praktijk kreeg asbest al structureel aandacht bij veel woningcorporaties. Nu zien we ook opvallend meer corporaties met een procedure voor onverwachte situaties.’

Kennis in huis?
De resultaten laten verbeteringen zien, maar ook een aantal aandachtspunten. Zo heeft 88% van de corporaties medewerkers die speciaal opgeleid zijn om asbest te herkennen. In vergelijking met 2012 valt op dat minder woningcorporaties iemand in dienst hebben die de ontwikkelingen rondom de snel veranderende wet- en regelgeving volgt. Vorig jaar ging het 84%, nu om 71%. Baars: ‘Woningcorporaties hebben flink geïnvesteerd in kennis. Dat zien we tot nu toe steeds terug in de resultaten: in vergelijking met andere (vastgoed)eigenaren zijn zij duidelijk de specialisten. Het maakt hen minder afhankelijk van externe adviseurs bijvoorbeeld bij calamiteiten. Vraag is of de afname een tijdelijke dip is of dat zich een trend ontwikkelt in lijn met de bezuinigingen. Met de vele veranderingen in regelgeving op komst, is het huidige kennisniveau waardevol en achteruitgang niet wenselijk.’

Hoe gaat het bij andere vastgoedeigenaren?
Naast woningcorporaties hebben ook andere vastgoedeigenaren de enquête ingevuld. Zo blijkt uit de resultaten dat ook bij het gemeentelijk vastgoed meer aandacht is voor calamiteitenplannen. Dit jaar geeft 80% van de deelnemende vastgoedbeheerders bij gemeenten aan een calamiteitenplan voor asbest te hebben, vorig jaar was dat nog zes van de tien. In de industriële sector lijkt het beeld andersom. Daar is 62% van de deelnemende bedrijven (nog) niet voorbereid op een incident. Zij hebben asbest wel op grote schaal in kaart: 68% van de deelnemende organisaties weet waar asbest zich in de gebouwen en installaties bevindt.

Over de Nationale AsbestEnquête
De jaarlijkse enquête is dit voorjaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw Research, in opdracht van Search. Voor het derde jaar op rij maakt het onderzoek de kengetallen uit de asbestketen inzichtelijk en meet wat er feitelijk gebeurt in de asbestketen. De Nationale AsbestEnquête is voorgelegd aan woningcorporaties, gemeenten (handhavers en vastgoedbeheerders) en saneerders. Voor het eerst vulden ook veiligheidsprofessionals uit de industriële sector dit jaar de online vragenlijst in.