Search als eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau RICS-gecertificeerd

Search is sinds 1 mei 2013 het eerste RICS-gecertificeerde ingenieurs- en adviesbureau in Nederland. Hiermee voldoet Search wereldwijd aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit met betrekking tot technische en milieukundige due diligence. Dit certificaat versterkt de internationale positie van Search. Internationale vastgoedontwikkelaars en beleggers die in Nederland investeren doen vaak een beroep op RICS-gecertificeerde bedrijven.

Eind 2012 had Search met bedrijfsdirecteur Michel Baars en manager Hans de Jong al twee medewerkers met de titel MRICS (lid van de RICS) in huis. Recent is daar de bedrijfscertificering bij gekomen.

Duurzame inslag als basis

RICSSearch werd een paar jaar geleden door RICS opgemerkt als potentiële kandidaat voor het certificaat. De integrale benadering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en het dienstenpakket van Search speelde hierbij een belangrijke rol. Deze focus op duurzaamheid sluit naadloos aan bij de doestelling van de RICS.

Toevoeging van waarde en visie

RICS laat alleen bedrijven toe die de lange termijn waarde van vastgoed als prioriteit hebben evenals integriteit en onafhankelijkheid . Search is een welkome aanvulling binnen deze club van professionals omdat de organisatie met haar ruime ervaring waarde en visie toevoegt aan de ontwikkeling en renovatie van vastgoed en technisch en milieukundig onderzoek in de bebouwde omgeving.

RICS

RICS staat voor Royal Institution of Chartered Surveyors. De internationale organisatie van vastgoedprofessionals werd in 1868 in het Verenigd Koningrijk opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met vastgoedprofessionals. Alle RICS-leden voldoen aan een strikte gedragscode en leveren onpartijdige adviezen en analyses. Kwalificatie, eerlijkheid en capaciteit staan hierbij centraal.