Ministerie I&M doet oproep tot eigen verantwoordelijkheid asbestwereld

Utrecht – ‘Het gaat niet om paniek, niet om scepsis, maar om een nuchtere aanpak,’ vatte directeur-generaal Chris Kuijpers de stand van zaken in de asbestbranche samen. Kuijpers sprak op het jaarlijkse Nationale AsbestFeitenCongres namens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Kuijpers benadrukte dat hij rekent op de eigen verantwoordelijkheid van de gebouweigenaren en de asbestbranche. ‘Daarom geldt voor ons allen, waar u ook werkt – woningcorporatie, saneringsbedrijf, gemeente, provincie, vastgoedwereld – dat we asbest serieus moeten nemen, zonder onrust te zaaien.’

De oproep van het ministerie komt op een moment dat er veel aandacht is voor duidelijke kaders via nieuwe wet- en regelgeving. De overheid scherpt de randvoorwaarden aan. Mede naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 dat scherpere blootstellingsgrenzen voor asbest adviseerde. Naast deze kaders ligt de nadruk van het overheidsbeleid op informatie en communicatie en het nemen van verantwoordelijkheid door de branche. Kuijpers: ‘Het huis staat, maar het gebouw heeft onderhoud nodig.’

 

Aantal partijen pakt asbestdossier zelfstandig op
Die verantwoordelijkheid lijkt door een aantal partijen te worden opgepakt. Op het jaarlijks door Search georganiseerde congres werden ook de resultaten gepresenteerd van de Nationale AsbestEnquête. Daarin wordt duidelijk dat woningcorporaties het asbestdossier in relatief korte tijd professioneler in hebben gericht. Inmiddels blijkt 71% van de corporaties bijvoorbeeld specifiek asbestbeleid te hebben. Daarnaast zijn de corporaties ook opvallend positief over het nieuwe Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS), dat de keten transparanter moet maken. Van de bevraagde corporaties werkt nu 15% met het systeem. Als het voor iedereen beschikbaar is, denkt 72% het LAVS daadwerkelijk te gaan gebruiken. Deze groep gebouweigenaren lijkt daarin verder dan de eveneens ondervraagde beheerders van gemeentelijk vastgoed of de industrie.

Verantwoordelijkheid van de branche
‘Dat een aantal partijen het dossier voortvarend oppakt, is natuurlijk een positieve ontwikkeling,’aldus Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search. ‘Toch is er nog veel werk te verzetten. Een verheldering van de spelregels is absoluut belangrijk. Maar laten we vooral als professionals – die dagelijks werken aan een asbestveilig Nederland – ook een tandje bijzetten om samen professioneel en eenduidig te werken. Als branche zijn we onszelf verplicht dit nu ook echt goed op te pakken.’  

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer