Bouwinvest en Search Ingenieursbureau introduceren duolabel energie kantoorvastgoed

Het Duolabel Winkels kent vanaf vandaag een opvolger voor de kantoorvastgoedmarkt. Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest en ingenieurs- en adviesbureau Search lanceerden een nieuw meetinstrument om tot een energiezuinig pand te komen. Het Duolabel Kantoren is ontwikkeld op basis van een pilot met 100.000 m2 kantoorgebouw uit de portefeuille van Bouwinvest. Met het energielabel kunnen huurder en verhuurder van vastgoed samen de energieprestatie verbeteren.

Duolabel kantoren

Het duolabel vult het reguliere energielabel, het EPA-maatwerkadvies, aan met huurdergebonden energiebesparende maatregelen. Daarmee geeft het zowel huurders van kantoorvastgoed als gebouweigenaren inzicht in wat zij kunnen doen om de energieprestatie te verbeteren. Bas Jochims, hoofd Asset Management Kantoren bij Bouwinvest: 'Het Duolabel Kantoren zetten we in om met onze huurders te praten over verdere verduurzaming van het vastgoed. De bestaande energielabels geven alleen inzicht in de energieprestaties van de belegger. Dit duolabel betrekt ook de huurders. En juist daar zit het grootste besparingspotentieel.'

Resultaat proef: 5 tot 25% extra energiebesparing mogelijk

'De afgelopen maanden labelden we 100.000 m2 kantoorvastgoed uit de portefeuille van Bouwinvest. Onder andere het hoofdkantoor van Bouwinvest in Amsterdam en het Centercourt in Den Haag. Deze proef is inmiddels afgrond,' aldus Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search Ingenieursbureau. Uit de resultaten blijkt dat huurders zonder extra investeringen al 5% procent extra kunnen besparen op hun energierekening. Dit kan door relatief eenvoudige maatregelen: het afstellen van installaties en het veranderen van gedrag. Grotere besparingen tot 25% volgen uit investeringen in elektra, binnenklimaat en bijvoorbeeld flexwerken. De genoemde besparingen komen bovenop de besparingen die al standaard uit een energieprestatieonderzoek van een gebouw komen. Het gaat echt om substantiële verbeteringen en dus kostenreductie.

Geen doel op zich

Search en Bouwinvest sloten begin 2013 een partnerschap om de vastgoedportefeuille van Bouwinvest verder te verduurzamen. Een van de deelprojecten is het meetbaar en bespreekbaar maken van de energieprestatie van het vastgoed met verschillende belanghebbenden. Het Duolabel Kantoren is de eerste concrete uitwerking hiervan. Duurzaamheid is voor Bouwinvest geen doel op zich, legt Bernardo Korenberg, CSR Manager bij Bouwinvest uit: 'Het gaat om een goed rendement op onze vastgoedinvesteringen. Voor onze opdrachtgevers, onze huurders en voor Bouwinvest.'

Opvolging van succesvolle proef retailvastgoed

De basis voor het nieuwe label voor de kantorenmarkt is eerder gelegd in het Duolabel Winkels. In het retailvastgoed is het nieuwe label afgelopen jaar voor het eerst uitgewerkt. Diverse institutionele beleggers hebben daar het duolabel ingezet en inmiddels is 1 miljoen vierkante meter winkeloppervlak gelabeld. Daaruit kwam een extra besparingspotentieel van 1 miljard kilowattuur per jaar, hetgeen een besparing van zo'n 100 miljoen euro per jaar betekent. Begin dit jaar is de methode gratis beschikbaar gesteld aan Agentschap.nl. Michel Baars: 'Zover is het nog niet bij het kantoorvastgoed. We verwachten wel dat deze methode de komende periode verder ingezet wordt bij andere kantoorbeleggers.'