62% industriële bedrijven (nog) niet voorbereid op incident asbest

Bijna vier op de tien (38%) onderzochte bedrijven uit de industrie heeft een calamiteitenprocedure voor asbestincidenten. Dat blijkt uit de Nationale AsbestEnquête voor de industriële sector. Het onderzoek laat ook zien dat de deelnemende bedrijven vaak wel inzicht hebben in de aanwezigheid van asbest.

Dat 62% van de ondervraagde bedrijven geen draaiboek paraat heeft voor asbestcalamiteiten wekt de indruk dat er weinig aandacht voor asbest is in de sector. Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search Laboratorium, Consultancy en Opleidingen en mede-initiator van de enquête, benadrukt dat dit beeld te zwart-wit is. ‘Het klopt inderdaad dat er in de industriële sector nog niet altijd een plan ligt voor een onverwachte asbestvondst of -verontreiniging. Het onderzoek laat echter ook zien dat veel bedrijven (53%) bijvoorbeeld wel specifiek beleid hebben opgesteld voor de (dagelijkse) omgang met asbest. Bij ruim de helft van de deelnemers staat asbest wel degelijk op de agenda.’

Vertrouwen op asbestkennis medewerkers

Verdere onderzoeksresultaten laten zien dat maar liefst 68% van de deelnemende bedrijven weet waar asbest zich in de gebouwen en installaties bevindt. Dit inzicht verkrijgen zij niet alleen uit officiële onderzoeken (50%), maar ook op basis van de ervaringen van medewerkers (39%). ‘Kennis over de aanwezigheid van asbest kan asbestincidenten voorkomen. Kanttekening daarbij is dat slechts iets meer dan een derde, 36%, van de medewerkers speciaal is opgeleid om asbest te herkennen. Waltman: ‘Het toetsen en bijhouden van die kennis is uiteraard wel noodzakelijk. Op dit moment zijn zo’n 3.500 toepassingen bekend en verandert de wet- en regelgeving erg vlot.’ 

Over de Nationale AsbestEnquête

De enquête is dit voorjaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw, in opdracht van Search. Dit jaar zijn de vragen voor het eerst ook aan een groep industriële bedrijven in Nederland voorgelegd. Waltman: ‘Met de enquête willen we enkele kengetallen van de asbestbranche inzichtelijk maken. Het onderzoek maakt het mogelijk om te monitoren wat er feitelijk gebeurt in de asbestketen. We vragen nu voor het derde jaar achtereen professionals van woningcorporaties, gemeenten en saneringsbedrijven mee te doen. Dit jaar is de enquête uitgebreid naar de industrie. De bedrijfsdirecteur verwacht zeker een vervolg: ‘Veel van de resultaten zijn tenslotte een nadere verkenning waard.’