Verslag presentatie nieuw boek Anne-Marie Rakhorst

‘Wat is het geweldig dat u me helpt om de kennis te delen met al die bedrijven en ondernemers in Nederland!’ Met die woorden reikte Anne-Marie Rakhorst het eerste exemplaar van haar nieuwe boek uit aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. Op de Dag van de Duurzaamheid kwamen ruim 500 genodigden samen voor de boekpresentatie. Met topsprekers als Feike Sijbesma en Ruud Koornstra. Een terugblik op een feestelijk evenement mét een boodschap.

Een eerste blik in de Mary Dresselhuiszaal van het chique DeLaMar Theater. Waar normaal gesproken vooral acteurs en actrices van een toneelgezelschap het podium betreden, staat er deze middag een bijzonder boek in de spotlight. Dat alle stoelen bezet zijn, en zelfs het balkon in gebruik is genomen, geeft aan dat de boodschap van De kracht van duurzaam veranderen leeft. Als de lichten uitgaan, geeft een film het startschot voor de middag. ‘Who’s gonna save the world tonight?’ klinkt de bijbehorende muziek. Een vraag waarop het antwoord gedurende de middag meer dan duidelijk wordt.

‘Duurzaamheid roept gemengde gevoelens op’

Journalistiek talent Eva Jinek, dagvoorzitter, leidt de aanwezigen door het middagprogramma. ‘Het begrip duurzaamheid roept gemengde gevoelens bij mij op’, vertelt Jinek het aanwezige publiek eerlijk. Om vervolgens kort weer te geven hoe het lezen van het boek haar bewustwording prikkelde als journalist, maar vooral ook als mens. Voor ze overgaat tot het dagprogramma, besluit ze haar introductie met de conclusie: ‘Als ik één advies ter harte heb genomen uit het boek, dan is het dat elk klein succesje gevierd moet worden op weg naar die grote omslag.’

‘Het is geen science fiction, alles is er’

Jinek vervolgt het programma door Ruud Koornstra en Susanne Rolaff uit te nodigen voor een kort vraaggesprek. Hij is duurzaam ondernemer, enthousiast spreker, liefhebber van snelle én duurzame auto’s. Zij is een van de jonge talenten van Search. In een vraag naar wat zij bij haar klanten merkt van de vooruitgang in verduurzaming, geeft Rolaff aan: ‘Ze zijn zich inmiddels echt bewust van de voordelen van duurzaamheid. Angst voor verandering is er, maar juist door dat om te zetten naar kansen bereik je veel.’  Koornstra sluit daarop aan: ‘We zijn slechts een klein land, maar we hebben alles in huis voor de BV Nederland. Niet alleen om te innoveren, maar om duurzame ontwikkeling te implementeren. Het is geen science fiction, alles is er.’

DSM: Het  verhaal achter een duurzame businesscase

Bernard WientjesCEO van Royal DSM, Feike Sijbesma, neemt het publiek vervolgens mee in de gefaseerde transformatie van DSM. In het meer dan 100-jarige bestaan ontwikkelde de oorspronkelijke Staatsmijnen zich tot het chemie- en biotechnologische concern dat het nu is. Verduurzamen is noodzakelijk om als organisatie te overleven, toont Sijbesma aan. Hij legt uit: ‘People en planet zijn doelen op zich voor het bedrijfsleven. Geen afgeleide doelstellingen waar je een beetje netjes voor moet zorgen.’

Met een nieuwe ontwikkeling als de bio-based materials laat de CEO zien hoe succesvolle ondernemingen geld verdienen daadwerkelijk combineren met de zorg voor onze planeet en de mensen die erop leven. Zonder filantropisch te worden, want daar voelt de DSM-voorman bijzonder weinig voor: ‘De dingen die we met DSM doen, moeten passen bij de kennis en kunde van dit bedrijf. Een voorbeeld is het World Food Programme.’ Met een aantal tips sluit hij zijn betoog af: onder andere een heldere visie en consistentie maken een geslaagde transformatie. ‘Duurzaam veranderen is de enige route voor onze maatschappij.’

Verduurzamen = verleiden

Na Feike Sijbesma is het woord aan Anne-Marie Rakhorst zelf. Zij vertelt de aanwezigen in de theaterzaal waarom ze De kracht van duurzaam veranderen schreef: ‘Waar het om gaat is wat mij betreft simpel: onze nabije toekomst, onze economische vooruitgang!’ Rakhorst gaat in op de kansen die duurzaam ondernemen biedt. Voorbeelden, waaronder haar eigen bedrijf Search, waarmee ze laat zien wat een duurzame organisatie oplevert. En hoe je deze verduurzaming in gang zet: ‘Voor verandering heb je lef, wilskracht en de bereidheid tot delen en samenwerking nodig!’ Rakhorst roept in haar toespraak op het boek te delen. Met medewerkers, klanten, opdrachtgevers en leveranciers. ‘Want’, besluit de auteur: ‘In je eentje ben je sneller, maar samen kom je verder.’

Eerste boek voor Nederlandse bedrijfsleven

Sprekers BoeklanceringAls opnieuw de lichten uitgaan, trakteren drie dansers, onder leiding van So you think you can dance-ster Juvat, de genodigden op een spectaculaire act. Uiteindelijk bereikt het boek de auteur zelf, waarna zij het eerste exemplaar officieel overhandigt aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW.

‘Bedrijven nemen leiding in noodzakelijke duurzame ontwikkeling’

De vertegenwoordiger van ondernemend Nederland ziet dat juist het bedrijfsleven duurzame ontwikkeling versnelt. ‘Zeven jaren geleden had hier ongetwijfeld een minister gestaan om dit boek in ontvangst te nemen, dat lag toen meer voor de hand dan een werkgeversorganisatie’, aldus Wientjes. Hij vertelt vereerd te zijn het boek namens het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen. ‘Heel veel ondernemingen zijn zoekende hoe zij duurzaamheid kunnen vormgeven. Dit boek helpt daarbij.’    

Ervaringen delen

Na het officiële gedeelte volgt een toost met champagne in de foyer en een borrel voor de genodigden. Het moment om met elkaar van gedachten te wisselen over de stand van zaken bij de Nederlandse organisaties. ‘Wat doet u met duurzame organisatieverandering?’ is ongetwijfeld een van de meestgestelde vragen deze middag.

Werk maken van een duurzaam Nederland

Eén belangrijke gedachte geeft Anne-Marie Rakhorst graag tot slot mee. Niet alleen aan haar gasten, maar aan heel Nederland. Van bedrijfsleven en overheidsinstellingen tot politiek en maatschappelijke organisaties. ‘Laten we nu werk maken van een duurzaam Nederland. We hebben een unieke kans ons te onderscheiden. Het is de hoogste tijd onze innovatiekracht in te zetten voor een duurzame economie. Vertel anderen wat u hier ervaren heeft, wat u in dit boek leest: dat duurzaamheid winstgevend is, dat duurzaamheid kán!’

Een sfeerimpressie van de boeklancering? Foto's vindt u hier, filmpjes vindt u hier.

Wilt u zelf aan de slag met duurzame organisatieverandering? Uiteraard zijn we ook direct bereikbaar voor vragen via (020) 506 16 16 of via search@searchbv.nl