Verslag Nationale AsbestFeitenCongres

‘U staat zelf aan het roer van een succesvolle asbestketen.’ Met deze uitspraak vatte één van de sprekers de drukbezochte congresmiddag treffend samen. Gisteren kwamen 650 asbestprofessionals uit de gehele keten samen voor het jaarlijkse Nationale AsbestFeitenCongres. In een kort tijdsbestek praatten de sprekers hen bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van asbest. Een verslag van een geslaagde middag.

30 feiten vooraf
In de grootste congreszaal van de Jaarbeurs in Utrecht opent dagvoorzitter Anne-Marie Rakhorst, algemeen directeur van Search, de middag. Met 30 feiten, sommigen met een knipoog, warmt zij het publiek vast op voor de sprekers die volgen. 

Wat doen de woningcorporaties?
Vastgoedeigenaren maken vanzelfsprekend deel uit van de asbestketen. Onder hen is er geen groep die meer in de spotlight staat dan de woningcorporaties. Marc Calon, voorzitter van branchevereniging Aedes vertelt hoe ‘zijn’ corporaties het asbestdossier constructief aanpakken. Eén van de voorbeelden: het meedoen aan een gemeentelijke asbestatlas. ‘Dat voelt als tricky business. Want dan laat je zien in welke huizen asbest zit. Toch vinden we het belangrijk om doen mee,’ legt Calon uit. Hij besluit zijn verhaal met een dringende boodschap: ‘Tijd om feiten van beeld te onderscheiden. Emotie leidt namelijk zelden tot goede besluiten.’

Feiten vanuit de overheid
De afdeling Gezond & Veilig Werken van het Ministerie SZW richt zich voornamelijk op het inrichten en handhaven van de Arbowetgeving rond asbest. Directeur Roel Gans legt uit wat zijn ministerie bezighoudt. Zo vertelt hij over de verhoging van de boetebedragen bij inspecties en de strengere straffen bij een tweede overtreding. En dat nieuwe risicogroepen als scheepsreparateurs en elektriciens meer voorlichting krijgen over asbest. Gans geeft aan dat zijn ministerie vooral doelen stelt voor de markt, maar doet ook een oproep om die doelen te bereiken: ‘U staat aan het roer: u heeft het succes van de sector zelf in de hand.’

Wet- en regelgeving: de wereld op zijn kop?
Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search, weet de zaal gerust te stellen. ‘Wat gebeurt er nu in de asbestwereld? Ik vergelijk het met de wereldkaart. Natuurlijk vinden er ontwikkelingen plaats. Maar in basis blijft de wereld er hetzelfde uitzien.’ In zijn presentatie maakt hij de vertaalslag van beleid en wet- en regelgeving naar de praktijk. Daar slaagt hij in: in twintig minuten geeft hij iedereen de belangrijkste wijzigingen mee. Van de normen voor risicobeoordelingen, eindcontroles tot het landelijk asbestvolgsysteem.

Strafrecht is de achteruitkijkspiegel
Bij vorige congressen schonken we aandacht aan de juridische kant. Wie is aansprakelijk voor asbest in een gebouw? Dit jaar een blik op asbest en strafrecht. Digna van Boetzelaer, plaatsvervangend Hoofdofficier van het Functioneel Parket, presenteert de feiten vanuit het Openbaar Ministerie. ‘We richten ons in eerste instantie op bedrijven die illegaal asbest verwijderen. Zij ondermijnen het economisch stelsel van de asbestbranche, ’ aldus Van Boetzelaer. Ze benadrukt dat strafrecht nooit de enige oplossing is: ‘Wij kijken als het ware altijd vanuit de achteruitkijkspiegel.’ Meldingen vanuit de markt zelf, al dan niet anoniem, zijn van harte welkom.

Wie bewaakt de kwaliteit?
Jan van der Poel is directeur van de Raad voor Accreditatie. Een instantie die vooral bekend is onder laboratoria , inventariseerders en saneerders. De RvA speelt een belangrijke rol in de bewaking van de kwaliteit bij de uitvoerders. Hij vergelijkt asbestbranche eens met die van auto’s. ‘Wat wij doen is rijbewijzen afgeven aan verwijderaars en inventarisatiebureaus. Ze kunnen dan netjes inventariseren en verwijderen. Maar dat je een rijbewijs hebt, wil niet zeggen dat je daarna niet meer door rood licht rijdt.’ Hij besluit zijn verhaal met een aantal verbetervoorstellen.

Onderzoek naar feiten 
De laatste spreker van de middag neemt de aanwezigen mee in de resultaten van de Nationale Asbestenquête . Een primeur: voor het eerst worden de resultaten van de 2012-editie bekend gemaakt. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau ziet veel positieve ontwikkelingen, maar ook nog een aantal belangrijke aandachtspunten. ‘Woningcorporaties zijn bijvoorbeeld de koplopers bij het inventariseren van asbest. De volgende opgave is in kaart te brengen wat te doen als er een calamiteit plaatsvindt.’ Dit is eenvoudiger dan het lijkt: het denkwerk is al vaak genoeg gedaan. Baars tipt: ‘Kom het halen, want het ligt er al!’

Vragen stellen mag
Van de mogelijkheid tot vragen stellen, maakte de aanwezigen in de zaal flink gebruikt. Vragen als: ‘Wat is het verschil tussen de Nederlandse en Europese wetgeving rond grenswaarden?’ en ‘Wanneer is er sprake van een strafbaar feit?’ kregen een antwoord van de sprekers. 

Handpoppen sluiten af
Dagvoorzitter Rakhorst bedankt de zaal tot slot voor het delen van zoveel kennis en spreekt de hoop uit dat de vele ideeën van vandaag volgend jaar als nieuw feit gepresenteerd worden. Cabaretier Armand Schreurs sluit de dag met zijn poppentheater vlijmscherp, maar met een lach af. Op naar een drankje en een goed gesprek over de middag! 

En een laatste feit van deze dag? Ook dit jaar vroegen we de aanwezigen geen geld voor het – gratis – congres, maar om een vrijwillige donatie aan de Eugène Janssen Foundation. In 2011 leverde dit € 10,- op, dit jaar een geweldig bedrag van € 2.000,-! 
 


 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer