Resultaten Nationale AsbestEnquête

Communiceren woningcorporaties met huurders over asbest in hun woningen? Hoeveel gemeenten onderzoeken hun eigen vastgoed op asbest? Sluiten de opleidingen DTA en DAV voldoende aan bij de praktijk volgens saneerders? Controleren gemeenten inventarisatierapporten inhoudelijk? Vragen waar de Nationale AsbestEnquête 2012 een antwoord op geeft.

Na een succesvolle pilot in 2011, ondervroeg Search Ingenieursbureau dit jaar opnieuw een aantal belangrijke ketenpartners de hemd van het lijf. Onderzoeksbureau Blauw Research zorgde voor betrouwbare en representatieve onderzoeksresultaten. Saneerders, woningcorporaties en gemeenten, dit jaar gesplitst in handhavers en vastgoedbeheerders, vulden de online vragenlijst in. Het resultaat geeft inzicht in de kansen voor een goedwerkende asbestketen.

Resultaten beschikbaar

Op het Nationale AsbestFeitenCongres presenteerde Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search en bedenker van de enquête, voor het eerst de feiten uit het onderzoek. Vanaf vandaag zijn de onderzoeksrapporten gratis verkrijgbaar. Een aantal van de belangrijkste resultaten zetten we hier al op een rijtje.

Klik hier voor een sneak preview

Wat zeiden de deelnemende woningcorporaties?

 • Gemiddeld drie kwart van de woningvoorraad is gebouwd voor 1994.
 • Asbestbeleid staat bij ruim twee derde van de deelnemende corporaties op de kaart. Nog eens 28% is van plan dit binnen een jaar op te stellen.
 • Slechts 26% heeft een calamiteitenprocedure voor asbest.
 • 43% communiceert (nog) niet met huurders over asbest in hun woningen.
 • 45% weet waar asbest zich bevindt in de complexen, bij 52% is dit deels bekend.

Wat zeiden de deelnemende saneerders?

 • 61% beoordeelt de gemiddelde kwaliteit van de asbestinventarisaties als voldoende.
 • 13% vindt dat de kennis van handhavers voldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk.
 • De helft vindt dat de opleidingen DTA en DAV voldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk, 45% ziet nog mogelijkheden tot verbetering. 
 • 97% ziet de renovatiemarkt als kans voor de komende jaren.

Klik hier voor een sneak preview

Wat zeiden vergunningverleners & handhavers?

 • 79% geeft aan dat hun gemeente sloopmeldingen actief controleert.
 • 82% controleert het inventarisatierapport op inhoud.
 • 45% geeft aan dat hun gemeente bekend is met de grootste potentiële risico’s op het gebied van asbestcalamiteiten binnen hun gemeente.
 • 94% geeft aan te weten hoe en wanneer te handhaven bij een asbestcalamiteit en 71% heeft een calamiteitenplan.

Wat zeiden de gemeentelijke vastgoedbeheerders?

 • 98% van de gemeenten heeft zelf vastgoed in eigendom.
 • 29% van de ondervraagde gemeenten heeft minder dan een kwart van het bezit onderzocht op asbest.
 • 88% zegt kennis te hebben met betrekking tot de wet- en regelgeving rond asbest. De meesten baseren dit op ervaring.
 • 46% is op de hoogte van de verantwoordelijkheden als vastgoedeigenaar.

Meer inzicht?

Wilt u het fijne weten van de resultaten? Inzicht krijgen in de belangrijkste conclusies? Weten waar de kansen in de markt liggen? De Nationale AsbestEnquête is opvraagbaar bij Hans de Jong via hans.de.jong@searchbv.nl.

Vanaf eind november vindt u op het kennisplatform asbest een serie interviews met de invullers van de enquête. We vragen ze dan naar de stand van zaken in hun gemeenten en hun visie op een aantal onderwerpen uit de Nationale AsbestEnquête. 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer