Kansen voor verduurzaming van winkelvastgoed

Op donderdagmiddag 26 april ontmoetten een aantal koplopers in het (retail)vastgoed elkaar voor een rondetafel. Onderwerp van gesprek was de (duurzame) toekomst van retailvastgoed.

Gespreksleider Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau, legde de aanwezige dame en heren een aantal stellingen voor. Hun antwoorden geven goed weer met welke vraagstukken zij te maken hebben als het gaat om de verduurzaming van hun vastgoed. En vooral ook: welke aanpak ze hanteren. In het verslag dat hierover in Retail Visie verscheen, leest u het antwoord op de volgende vijf pittige stellingen.

  • De verduurzaming van winkelvastgoedportefeuilles is noodzakelijk om in 2030 nog te bestaan.
  • Zonder missie en visie gericht op duurzaamheid geen duurzame winkelportefeuille.
  • Met behulp van energielabel/duolabel creëren we onderscheidend vermogen.
  • Labelen is alleen interessant om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Binnen drie jaar kan geen enkel fonds meer zonder 'integrated reports'.

Nieuwsgierig? Klik hier om het artikel uit Retail Visie te lezen.