Film-en fotoverslag Nationale AsbestFeitenCongres

In een paar minuten de belangrijkste momenten van het Nationale AsbestFeitenCongres overzien? Dat kan: het film-en foto verslag van deze middag kunt u nu hier bekijken.

Filmverslag:

Dagvoorzitter Anne-Marie Rakhorst opent het congres.

Wat doen de woningcorporaties?
Mark Calon, 
voorzitter van branchevereniging Aedes licht toe.

Roel Gans, directeur Gezond & Veilig werken, ministerie SZW aan het woord.

Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search Laboratorium, neemt de
aanwezigen mee voor een reis door de wereld van wet- en regelgeving.

Niet alleen het grootste asbestcongres van Nederland,
ook hét netwerkplatform voor professionals.

Digna van Boetzelaer, plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket,
presenteert de feiten vanuit het Openbaar Ministerie.

Jan van der Poel, directeur van de Raad voor Accreditatie;
duidelijke feiten en dito oplossingen.

Michel Baars, bedrijfsdirecteur Search Ingenieursbureau;
presenteert de uitkomsten van de jaarlijkse AsbestEnquete.

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer