Duurzaam energielabel voor alle 1.300 Nederlandse winkelruimtes van Corio

PERSBERICHT 20 APRIL 2012- Corio start vandaag met de grootscheepse labeling van haar Nederlandse winkelcentra. De belegger en beheerder van winkelcentra heeft ingenieursbureau Search gevraagd de energieprestatie van alle 1.300 winkelruimtes onder de loep te nemen. Het energielabel dat dit oplevert, geeft Corio en haar huurders inzicht in de mogelijkheden energie te besparen en de ruimte te verduurzamen. Zo komen de winkelcentra tegemoet aan de groter wordende consumentenvraag naar duurzame winkels.

Het labelen van winkels is onderdeel van de ambitie van Corio om haar winkelvastgoed op een duurzame manier te exploiteren. Eén van de belangrijkste peilers van haar beleid is het creëren van Favourite Meeting Places: duurzame winkelcentra waar mensen elkaar graag ontmoeten. Dat is de meerwaarde van het winkelcentrum van de toekomst.  Klaas Voet, Hoofd Technisch Management Corio: ‘Met het zichtbaar maken van de duurzaamheidsmaatregelen die Corio heeft genomen, ontstaat voor de consument een extra reden om naar het winkelcentrum te komen. Ook wordt het voor huurders en consumenten gemakkelijker ons voorbeeld te volgen. Op basis van het label gaan wij graag in gesprek met de huurders.’

Gezien de ambitie van Corio gaan de onderzoeken aanzienlijk verder dan een reguliere energieprestatiemeting. Daarom zocht Corio de samenwerking met Search. Zij ontwikkelde het duolabel: een energielabel aangevuld met een overzicht van mogelijkheden om tot een energiezuinige winkelruimte te komen. Het unieke aan het duolabel is dat zowel de verhuurder als de huurder een overzicht van concrete maatregelen ontvangt. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau: ‘Een energielabel is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot aantrekkelijk, energiezuinige en toekomstgerichte winkelcentra voor huurders en consumenten.’

Dit jaar laat Corio alle winkelruimtes in haar 40 Nederlandse winkelcentra door de gespecialiseerde inspecteurs onderzoeken en labelen. Naar verwachting zijn de energieonderzoeken rond november 2012 afgerond.