De Alliantie en Search nemen kwaliteitssysteem in gebruik

De eerste fase van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een feit. De overheid gunde woningcorporatie de Alliantie en Search Ingenieursbureau de primeur om het systeem in gebruik te nemen. LAVS moet een positieve impuls gaan geven aan de verdere professionalisering in de asbestketen.

LAVS is een uitgekiend informatie- en archiveringssysteem dat op alle momenten  inzicht geeft in de stand van zaken van het asbestverwijderingsproces op gebouwniveau. Het is een samenwerking tussen overheid en marktpartijen. “Via het systeem wordt inzichtelijk welke partijen bij het asbestverwijderingsproces betrokken zijn, van asbestinventarisatie tot en met de stort. Dat overzicht is hard nodig om grip te krijgen in de keten. Er komt transparantie voor overheid en voor marktpartijen. Daar is iedereen bij gebaat”, stelt Tom Troquay van LAVS.

Vooruitstrevend

Donderdag 31 mei jongstleden werd het eerste project in het systeem ingevoerd. Die eer werd gegund aan woningcorporatie de Alliantie die zich al jaren inzet voor een veilige asbestverwijdering in woningen. Hans de Jong van Search over deze keuze: “De Alliantie is een vooruitstrevende woningcorporatie binnen de asbestketen. Jaren geleden was deze corporatie samen met ondermeer Ymere initiatiefnemer voor het tot stand brengen van het zogenoemde Aedes-asbestprotocol. Dit protocol omschrijft richtlijnen om asbestverwijdering transparant, efficiënt en eenvoudig te laten verlopen. Nu zijn ze vanaf het eerste uur bij LAVS betrokken. De Alliantie zet zich als geen ander in voor meer kwaliteit en professionaliteit binnen de asbestketen. Dat wordt opgemerkt en gewaardeerd.”

Search als vaste partner

“En juist omdat kwaliteit en ketenintegratie voor ons de kern vormen van een veilige asbestbeheersing in Nederland wilden we het systeem in gebruik nemen met Search. Het inspectiebureau voor de bebouwde omgeving is al vele jaren onze vaste partner voor asbestonderzoek en begeleidt ons hier uitstekend in. Een eer om vanuit de overheid samen de eerste gegevens in het systeem te mogen invoeren”,  stelt Jan Kees Gijsbers van de Alliantie.

Pilot

De eerste stappen binnen LAVS zijn een pilot. “Maar zeker wel een moment om bij stil te staan. LAVS staat namelijk gelijk aan meer professionaliteit in de keten”, benadrukt Hans de Jong van Search. En die kwaliteitsslag is hard nodig. De asbestketen is goed en flink in beweging. LAVS is een uitstekend middel om alle betrokken partijen hierin verder te faciliteren. Gemeenten, woningbouwcorporaties, inventariseerders, verwijderaars, laboratoria, certificeerders en inspectiediensten weten nu op elk moment in het proces wat de stand van zaken is op een specifiek project. “Die transparantie zorgt ervoor dat iedereen op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken en dat is precies de impuls die de asbestketen nodig heeft”, vervolgt Hans de Jong.

Uitrollen

Woningcorporaties zijn de eerste groep gebruikers. Het is de bedoeling dat het volgsysteem nu landelijk wordt uitgerold.  Mogelijk wordt LAVS in de toekomst zelfs verplicht. Liefst 80 corporaties hebben hiervoor al een intentieverklaring getekend.