Asbestbranche gaat debat aan voor verbeterde samenwerking

Utrecht - Op 28 juni discussiëren vertegenwoordigers uit de asbestketen met elkaar over de knelpunten in de asbestmarkt. Dat gebeurt tijdens het Nationale AsbestFeitenDebat. Ruim veertig asbestspecialisten uit verschillende hoeken van de branche debatteren daarin over oplossingen voor een beter werkende asbestketen.

In de dagelijkse praktijk van de asbestspecialist verandert in 2012 bijzonder veel. Daarnaast blijven wantoestanden in de markt het nieuws domineren. De noodzaak om als branche constructief samen te werken, wordt daardoor versterkt. Search, marktleider op het gebied van asbestonderzoek, neemt het initiatief om een debat voor sleutelfiguren uit de asbestketen te organiseren. Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search Laboratorium: ‘In een complexe keten als deze, vraagt dat om praten met elkaar in plaats van individueel problemen op te lossen. Daarom organiseren we met het Nationale AsbestFeitenDebat een inhoudelijk debat gericht op kennisdelen en samenwerking.’

Stellingen als ‘Als de branche het vertrouwen van de overheid en politiek blijft beschamen, is het antwoord: Meer regels en een scherper toezicht’, leggen de belangrijkste knelpunten bloot en vragen om oplossingen die een brug slaan tussen de partijen in de keten. Een onafhankelijk debatleider bewaakt deze doelstelling en zorgt voor een onpartijdige leiding van de discussie.

Het Nationale AsbestFeitenDebat vindt op donderdagmiddag 28 juni plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Onder de genodigde aanwezigen zijn vertegenwoordigers van controlerende (overheids)instanties, gemeenten, saneringsbedrijven, woningcorporaties en gebouweigenaren.

 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer