74 procent van de woningcorporaties heeft nog geen calamiteitenprocedure asbest

AMSTERDAM – Op dit moment heeft 26% van de onderzochte corporaties een calamiteitenprocedure voor asbestincidenten. Dat is een van de opmerkelijke resultaten uit de Nationale AsbestEnquête onder woningcorporaties. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat de corporaties de dagelijkse omgang met asbest op orde hebben.

Dat drie kwart van de woningcorporaties geen calamiteitenplan heeft voor asbestincidenten doet vermoeden dat het thema onvoldoende aandacht krijgt. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau en bedenker van de Nationale AsbestEnquête nuanceert die gedachte: ‘Op basis van deze feiten zou je kunnen concluderen dat woningcorporaties vaak niet voorbereid zijn op asbestincidenten. Tegelijk constateren we dat juist de woningcorporaties de dagelijkse processen rond asbest erg goed geregeld hebben. De afgelopen jaren hebben zij veel aandacht voor de asbestproblematiek en daarmee voorkomen zij incidenten.

Andere onderzoeksresultaten bevestigen dat de onderzochte woningcorporaties hun zaken op asbestgebied doorgaans geregeld hebben. Zo heeft 68% van de woningcorporaties asbestbeleid en 67% van hen neemt asbest ook in de onderhoudsbegroting op. ‘Het is goed nieuws dat de corporaties zich eerst op het dagelijkse onderhoud richten. Calamiteiten blijven natuurlijk extreme uitzonderingssituaties. Wel laten de recente incidenten zien dat een calamiteitenplan een belangrijke vervolgstap is,’ aldus Baars. Van de woningcorporaties geeft 31% overigens aan wel binnen een jaar een plan op te willen stellen.  Baars: ‘Volgend jaar kunnen we in de resultaten zien of het gelukt is dit te realiseren.’

Aan het onderzoek werkte ook een andere groep vastgoedeigenaren mee. De resultaten tonen dat de situatie bij hen precies andersom is. Van de deelnemende gemeenten heeft slechts 21% geen calamiteitenplan. Daar staat tegenover dat 29% minder dan een kwart van het vastgoed heeft onderzocht op asbest. Deze groep vastgoedeigenaren lijkt met een plan voorbereid op een asbestincident, maar heeft in de dagelijkse praktijk nog wel werk aan de winkel.

De enquête is in mei van dit jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw, in opdracht van Search Ingenieursbureau. Na een eerste editie vorig jaar, wilden zij opnieuw de kengetallen uit de asbestketen inzichtelijk maken. Op 4 oktober zijn de resultaten voor het eerst gepresenteerd tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres, het grootste kennisevenement over asbest. Op het congres kwamen 650 professionals uit de markt samen om bijgepraat te worden. Toonaangevende sprekers presenteerden de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in de asbestketen. Ieder besprak de kansen vanuit een eigen invalshoek, maar allen met de uitgesproken wens om samen de asbestmarkt nog verder te verbeteren.   

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer