Woningcorporaties maken werk van asbest

Amsterdam – De Nationale AsbestEnquête onder woningcorporaties wijst uit dat 68,2% van de onderzochte corporaties over specifiek beleid op het gebied van asbest beschikt. Nog eens 25% is voornemens dit binnen één jaar op te stellen.

“Uiteraard kun je de mening zijn toegedaan dat iedere corporatie al over dit beleid zou moeten beschikken”, aldus Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau en initiator van de enquête. “Maar feit is dat woningcorporaties de afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet als het gaat om asbest. Ik vermoed dat als we het onderzoek een jaar geleden hadden uitgevoerd, het percentage significant lager was geweest. Het gegeven dat 25% van de onderzochte corporaties aangeeft dit asbestbeleid nog niet te hebben, maar het wél binnen een jaar op te stellen, zegt iets over de bereidheid van de branche. Uiteraard moeten we volgend jaar wel opnieuw meten of de verwachtingen op dit punt ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.”  


De enquête legt tevens enkele aandachtspunten bloot. Zo blijkt uit het onderzoek dat 84,1% van de deelnemende corporaties haar huurders op de hoogte brengt over aanwezigheid van asbest in hun woning. Maar 15,9% doet dit nog niet. Een woningcorporatie is echter verplicht de huurders te informeren over de aanwezigheid van asbest in hun woning. Daarnaast blijkt dat hoewel de meerderheid van de deelnemende corporaties hun verantwoordelijkheden rondom asbest vastleggen in een bestek, toch 34,1% van de deelnemende corporaties dit momenteel nog niet doet. ”Het onderzoek laat zien dat corporaties over het algemeen op de goede weg zijn, maar ook dat er nog concrete verbeterpunten liggen die zij moeten oppakken”, aldus Baars. “We zullen deze punten met de afzonderlijke woningcorporaties doornemen.” 

De Nationale AsbestEnquête is uitgevoerd door Search Ingenieursbureau. Baars: “Het was een pilotproject, waarin we enkele kengetallen over de asbestbranche inzichtelijk wilden maken. We hebben op basis van de resultaten besloten er een jaarlijkse enquête van te maken. Vele resultaten uit deze verkenning zijn immers nader onderzoek waard.“

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer