Stel iedereen met de juiste voorzorgsmaatregelen snel gerust

Stel iedereen met de juiste voorzorgsmaatregelen snel gerust Heeft u 15 januari de documentaire ‘Asbest vrijgekomen’ van Zembla gezien? Hierin werd gesteld dat scholen en gebouweigenaren onvoldoende op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. Dit brengt risico’s met zich mee. Goed voor u om te weten: deze gevaren zijn heel goed in te schatten en te beheersen. Een professionele asbestspecialist brengt snel én tegen minimale kosten (vaak niet meer dan 1000 euro) alle asbestrisico’s in kaart. Doen dus. Met de juiste voorzorgsmaatregelen stelt u alle betrokkenen gerust.

IEDEREEN NOG ONVOLDOENDE VOORBEREID OP GEVAREN ASBEST

Laten we voorop stellen dat het onderzoek van Zembla in alle sectoren uitgevoerd had kunnen worden. Het onderzoek zou ook bijna overal tot dezelfde uitkomsten geleid hebben. Het is een gegeven dat we in Nederland (en de rest van de wereld!) nog onvoldoende voorbereid zijn op de gevaren van asbest. Liefst 75% van de gebouweigenaren voert bijvoorbeeld geen asbestinventarisatie uit. Dit heeft alles te maken met de onderbelichte gevaren van asbest. 

ZAAK OM NU AAN DE BEL TE TREKKEN

Waar wij als asbestspecialist al jaren voor waarschuwen, was in 2010 volop in het nieuws: asbest kan levensgevaarlijk zijn! Daarom is het juist voor u als schoolbestuur en gebouweigenaren zaak om nu aan de bel te trekken. Vooral in schoolgebouwen moeten de bedreigingen tot een minimum beperkt worden. De blootstellingsrisico’s van kinderen zijn immers nog groter dan van volwassenen. Dit eist extra aandacht. 

ASBEST UITSTEKEND BEHEERSBAAR

Zoals gezegd is er absoluut geen reden tot paniek: de risico’s van asbest zijn met de juiste maatregelen uitstekend beheersbaar. Schakel een specialist in en wij onderzoeken de mogelijke gevaren van asbest. Ook adviseren we u over de te nemen acties. Wij hebben ongeveer een dag nodig om het asbestonderzoek uit te voeren. Deze uitkomsten leggen we vast in een praktisch en bruikbaar document. Ideaal voor docenten, technisch medewerkers en voor de ouders van uw leerlingen. 

NEEM CONTACT MET SEARCH OP

Wilt u dat wij uw (school)gebouw op asbest onderzoeken? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Hans de Jong via 088 214 66 00. Wij helpen u graag, snel en deskundig vooruit. Kijk voor meer informatie ook op www.asbestfeiten.nl. Op deze site kunt u ook het boekAsbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samenwerking bestellen. Hierin gaan we op een praktische manier in op alle recente asbestontwikkelingen. 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer