Staatssecretaris Atsma: “De asbestbranche moet een tandje bijzetten”

Utrecht – “Ik verwacht een maximale inzet van gecertificeerde bedrijven. Daar moet een tandje bij”, sprak staatssecretaris Atsma de aanwezigen op het Nationale AsbestFeitenCongres in de Jaarbeurs toe, “ze moeten zich inzetten om kwaliteit te garanderen.” Atsma gaf aan dat de asbestbranche gezamenlijk verantwoordelijk is voor een gezond en veilig Nederland en daarin moet samenwerken. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de cijfers van het onderzoek dat zijn ministerie momenteel houdt naar asbest in scholen. Uit voorlopige resultaten blijkt dat maar een kwart van de scholen een asbestinventarisatie gedaan heeft.

In het kielzog van staatssecretaris Atsma  presenteerde Marga Zuurbier, directeur bij de Arbeidsinspectie, een stevige koers voor de toekomst. De dienst heeft voor volgend jaar meer capaciteit vrijgemaakt voor inspecties op asbest. Waar de inspecties nu vooral gericht zijn op gecertificeerde bedrijven, kunnen volgend jaar vooral niet-gecertificeerde bedrijven meer controles verwachten. Organisaties die zich niet aan de regels houden, worden daarnaast harder gestraft. Tot slot zal binnen afzienbare tijd een integrale aanpak voor een scherper toezicht worden gepresenteerd.   

 
 
“Van deze maatregelen gaan we zeker veel merken in de markt”, aldus Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search en organisator van het congres, “en dat is goed. Een zuivere en goedwerkende asbestbranche is in ieders belang. Men wist dat deze maatregelen onderweg waren. Dat merkten we aan de aanmeldingen voor het congres. Dit jaar hebben we zelfs de inschrijving moeten stopzetten, omdat het aantal inschrijvingen vele malen groter was dan het aantal beschikbare plaatsen. De behoefte aan goede en juiste informatie op het gebied van asbest is erg groot, zoveel is duidelijk.” 


Met ruim 680 inschrijvingen is het AsbestFeitenCongres het grootste asbestcongres van Nederland. Op het congres presenteerden ook sprekers uit andere delen van de asbestketen de laatste ontwikkelingen. Advocate Sonja van der Kamp vertaalde de uitspraak van de Hoge Raad. Alfred van den Bosch, directeur Vastgoed bij de Alliantie, gaf zijn visie op de asbestbranche weer. Ook hoorden de aanwezigen de belangrijkste feiten uit de Nationale AsbestEnquête van Michel Baars, bedrijfsdirecteur bij Search Ingenieursbureau.  

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer