Hoorn en Search onderzoeken alle gemeentelijke gebouwen op asbest

De gemeente Hoorn zet zich volop in voor een asbestveilige gemeente. In dat kader heeft de gemeente onlangs een grote onderzoek- en adviesopdracht aanbesteed Search Ingenieursbureau heeft de opdracht verworven. Het project omvat ruim tachtig gebouwen.

Hiermee krijgt de gemeente helder inzicht in de mogelijke asbestrisico’s en kunnen asbestincidenten worden voorkomen. Ook wordt voldaan aan de eis van de rijksoverheid om de asbestsituatie in gebouwen in kaart te hebben zodat blootstelling aan asbest door normaal gebruik of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt voorkomen.   

De overheid zet zich meer dan ooit in voor een veilige omgang met asbest. De regels worden scherper en de handhavers worden verder opgeleid en voeren gerichte acties uit. Begin dit jaar ging er vooral veel aandacht uit naar schoolgebouwen. De minister verplichte dat voor 1 juli 2012 circa 8000 scholen onderzocht moeten zijn. De gemeente Hoorn gaat verder en laat ook alle andere gemeentelijke gebouwen onder de loep nemen. “Een ontwikkeling die we herkennen”, zo stelt Hans de Jong. Als manager van de afdeling Asbestonderzoek en –advies van Search Ingenieursbureau ziet hij de vraag naar preventief algeheel onderzoek van vastgoedportefeuilles toenemen.    

“De gemeente Hoorn neemt met dit initiatief een koploperspositie in. Een positie die hen overigens prima past, want de gemeente en regionale milieudienst pakken het thema asbest al een groot aantal jaren zeer voortvarend op. De verwachting is dat met de naderende verscherpte regelgeving in aantocht meer vastgoedeigenaren in zowel de publieke als private sector, willen weten waar ze aan toe zijn en risico’s en kosten willen besparen.” 

Gerelateerde diensten

Partijkeuring

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te weten wat de…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een vak voor specialisten. SGS Search is al jarenlang…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor…

Lees meer

Bodemsanering

Blijkt uit eerder onderzoek dat de bodem verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om de risico’s…

Lees meer

Bouwstoffen

Wilt u grond of bouwstoffen (her)gebruiken? Dan heeft u vooraf inzicht nodig in de kwaliteit van het materiaal.…

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is dé basis van een winstgevende organisatie. Organisaties overleven in de toekomst alleen als…

Lees meer