Stel gebouwen in op toekomstige herbestemming

De vastgoedsector staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie- en herbestemmingsslag. De grote leegstand komt grotendeels doordat er niet goed genoeg is nagedacht over de functionaliteit van de panden voor toekomstige generaties. Gebruikerswensen veranderen door de jaren heen. Maar hoe zorgen we dat gebouwfuncties met veranderende behoeften meegroeien? Anne-Marie Rakhorst vertelt vanuit haar visie als duurzame ondernemer hoe zij de levenscyclus van de gebouwde omgeving beheerd zou willen zien.

Klik hier voor het volledige artikel