Gezond en veilig wonen: risico’s moeten leidend zijn

Voor iedere woningcorporatie is gezond en veilig wonen een belangrijk thema. Maar hoe geef je hier daadwerkelijk invulling aan: wat zijn de ontwikkelingen, en waar liggen de kansen? Hierover gingen woningcorporaties dinsdag 29 mei in de Apenheul met elkaar in gesprek. De bereidheid om ervaringen te delen bleek groot. Dit is meteen de meerwaarde van een interactieve bijeenkomst met gelijkgestemden. De juiste mix van sprekers en thema’s leidden tot kennis, inzichten en oplossingen, zo gaven deelnemers aan.

SGS Search verzorgt jaarlijks kennissessies voor woningcorporaties. Dit jaar werd de aftrap gegeven in de Apenheul en in een compact programma ingezoomd op de toenemende (veiligheids)vraagstukken voor woningcorporaties. Hoe bieden we hier op praktische manieren het hoofd aan?De onvermijdelijke asbestdaken

Udo Waltman, directeur van SGS Search, opende het programma. Hij nam het asbestvraagstuk voor zijn rekening. ‘Op asbestgebied speelt er momenteel veel voor woningcorporaties. Ten eerste is er het voorgenomen verbod op asbestdaken per 2024. Hoe ga je hier als woningcorporatie mee om? Vooral vraagstukken over VVE’s, verkocht bezit, wie neemt de lead en hoe gaan we met kosten om zijn actueel.’ Dan is er de discussie over hoe asbest in zijn algemeenheid moeten worden aangepakt. ‘Daarbij rijst meteen de vraag of dit voor de klant ook een werkbare manier is. Deze discussie is duidelijk aan het verharden. Toch zullen we hier uit moeten komen. Bij asbest gaat veiligheid boven alles. In het licht hiervan weet ik dat er volop mogelijkheden zijn om asbest tegen goede prijzen en binnen een redelijk regime te saneren. Als de nadruk maar ligt op de risico’s, en niet op de procedures. Kies op basis hiervan ook de juiste samenwerkingspartners uit.’   

Een periodieke installatiecontrole gericht op veilige installaties in huis

NEN 8025 is de nieuwe maatstaf en controlemethode hoe woningen er installatietechnisch voorstaan. Fred Vos van Uneto-VNI gaf uitleg: ‘Nederland kent relatief veel oude woningen met oude installaties. Naast dat ze niet voldoen aan de eisen, zijn ze niet altijd veilig. Dit is het gevolg van conditieverlies, slijtage of verkeerd gebruik. Zie NEN 8025 als een soort APK, maar dan gericht op veiligheid. Binnen anderhalf uur per woning worden onder andere gasleidingen en –aansluitingen, meterkasten, wandcontactdozen, schakelaars, riolering en ventilatiesystemen gecontroleerd. Het is geen wetgeving, maar een instrument om aan de wettelijke zorgplicht van de eigenaar invulling te geven voor een maatschappelijk verantwoord veilig gebruik van technische installaties en gebruikersvoorzieningen.’

De meerwaarde van de
Risico Analyse Monitor

Van regel- naar risicogestuurde brandpreventie: deze kernboodschap van Hans Holtman (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) sprak tot de verbeelding. ‘Onze maatschappij verandert. Hierdoor moeten we ook anders naar brandveiligheid durven kijken. Neem het feit dat mensen veel langer thuis wonen. En het gegeven dat veel kantoren worden getransformeerd in woningen. Er kan dan wel voldaan worden aan de wetgeving, maar dat zegt weinig over de feitelijke risico’s. Wij ontwikkelden daarom de risico Analyse Monitor, met vijf toetsingspunten. Loop je veel risico, heb je het goed voor elkaar of zijn er pijnpunten? De Risico Analyse Monitor is een visueel middel om heel concreet het gesprek met eigenaren en gebruikers aan te kunnen gaan. Dat werkt!’

Veiligheid bij de wortel gepakt

De Alliantie maakte duidelijk hoe de woningcorporatie de veiligheid structureel waarborgt. Arjon Winters: ‘Jaren geleden maakten we de beslissing om veiligheid echt vast te pakken. Ons beleid, onze mensen en ons budget zijn hierop gericht. We ontwikkelden een systeem waarin we constant kijken naar ons aanbod, de actuele risico’s en hoe we hiermee omgaan. Op basis hiervan bepalen we de prioriteit van de verschillende veiligheidsthema’s en de vertaling naar de aanpak in de praktijk. We hebben niet de illusie dat we veiligheid in een keer aan kunnen pakken. Het is een continu proces, waar we dus ook constant aan werken. Deze structuur geeft vertrouwen. Als er een thema in de media komt, dan weten we heel snel of het ook op ons van toepassing is.’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Gezond en Veilig Wonen? Neem dan contact op met Bob Vijge via +31 (0)88 214 66 00.