Nieuws

SGS Search deelt haar kennis over de duurzaam bebouwde omgeving ook regelmatig in de (sociale) media. Hier vindt u de laatste (nieuws)artikelen.

Echt samenwerken drijvende kracht achter versnellingsaanpak

Het asbestdakenverbod is voorlopig dan wel van de baan, de opgave om veilig met asbestdaken om te gaan, is…

Lees meer

Saneerder aan het woord: Sjoerd Kuiper, directeur Man&Mach

In de Nationale AsbestEnquête zagen we een afname in het saneerderstekort. Wordt er minder gesaneerd of zijn…

Lees meer

PFAS-analyse verplicht onderdeel van partijkeuringen

In juli van dit jaar is door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het ‘Tijdelijk Handelingskader…

Lees meer

De trajectcontrole op de A2 schaf je toch ook niet af

De discussies rondom de beheersing van risico’s van asbest zijn al jaren onverminderd fel. Het kan allemaal…

Lees meer

Tot eind september subsidie op advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Tot en met 30 september 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie aanvragen voor advies bij klimaatneutraal…

Lees meer

Innovaties in de markt

Om sneller, beter en goedkoper te saneren worden allerlei innovaties in de markt gezet. Goede ontwikkelingen…

Lees meer

‘Niet alle circulaire initiatieven zijn even duurzaam’

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een circulaire economie. Door een rijksbreed…

Lees meer

‘Heeft straks elk product in Europa een milieuverklaring?’

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een goede graadmeter voor milieubelasting. Het kwalificeert de milieu-impact…

Lees meer

‘Milieuprestatie steeds belangrijker keuzecriterium in de bouw’

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de keuze voor bouwmaterialen of -methoden. Het opstellen van…

Lees meer