LCA congres: gereedschap voor een duurzame bouwketen op 20 juni

De vraag naar duurzame toepassingen in de bouw stijgt. Een levenscyclusanalyse (LCA) is een belangrijk startpunt voor innovatie en verduurzaming van een product of dienst. Speciaal voor u organiseert SGS op dinsdag 20 juni het congres ‘LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen’. Deze middag duiken we dieper in de wereld van de LCA.

LCA’s nu en in de toekomst
Een LCA maakt inzichtelijk wat de milieuprestaties zijn van een product of dienst. Het leidt tot lagere kosten, meer bewustwording en een verbeterde concurrentiepositie. Tegelijk vragen steeds meer opdrachtgevers om het gebruik van aantoonbaar duurzame materialen, bijvoorbeeld in aanbestedingen. Tijdens het congres gaan we van abstract naar heel concreet: wat ís een LCA nu precies, wat kunt u ermee, welke kansen liggen er? Maar ook: aan welke wettelijke verplichtingen moet u voldoen, nu en in de toekomst?

Praktische informatie
Wanneer?         Dinsdag 20 juni
Hoe laat?          Van 13.00 tot 17.00 uur
Waar?              Het Oude Magazijn, Amersfoort

Programma

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkomstwoord dagvoorzitter Udo Waltman, directeur SGS Search
13.40 uur John Mak, directeur bij W/E Adviseurs
14.00 uur Arie Mooiman, adviseur Techniek en Duurzaamheid bij KNB
14.20 uur Peter Fraanje, directeur bij Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB)
14.40 uur Vragenronde 
15.00 uur Pauze en gelegenheid tot netwerken 
15.30 uur Evert Schut, senior adviseur bij Rijkswaterstaat 
15.50 uur Aad den Boer, directeur bij DB Holding
16.10 uur Cora de Groot, duurzaamheidcoördinator bij Mourik 
16.30 uur Vragenronde 
16.50 uur  Afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 uur Netwerkborrel

In één middag op de hoogte
Het congres geeft u inzicht in feiten en mogelijkheden die een LCA biedt. In één middag bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en verwachte veranderingen op gebied van wet- en regelgeving. Zo gaan we dieper in op de wijziging van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)-grenswaarde die vanaf 2018 geldt. Wat zijn de consequenties voor de verschillende doelgroepen? Voor het congres zijn aannemers, producenten en opdrachtgevers uit de GWW- en bouwsector uitgenodigd en de setting biedt volop ruimte om te netwerken. 

Aanmelden?
Mis uw kans niet en schrijf u direct gratis in. Een e-mail naar lcacongres@sgssearch.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam en functie volstaat. Voor vragen over het evenement, kunt u contact opnemen met Kim van der Sangen via 088 – 214 66 00 of kim.vandersangen@sgs.com.