Cradle to Cradle-gedachte als positieve prikkel in de keten

De Cradle to Cradle (C2C)-gedachte wint terrein. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het belang én de voordelen van producten die zo zijn ontworpen dat ze een verantwoorde samenstelling hebben. Dit is vaak het gevolg van positieve beïnvloeding vanuit de keten. Mooi voorbeeld is de interactie tussen DEVENTER Profielen en Plan Effect: twee bedrijven die in korte tijd enorme vooruitgang hebben geboekt op het gebied van C2C.

‘Nadat Plan Effect, leverancier van systeemwanden, een grote opdracht was misgelopen wegens het ontbreken van een C2C-productcertificatie, startten zij met een traject om wél aan die eis te kunnen voldoen’, vertelt Jeroen Kanselaar, senior consultant bij SGS Search. ‘Onderdeel van het C2C-traject is dat je ook je toeleveranciers onder de loep neemt. Daarop stelde Plan Effect haar opdrachtgever DEVENTER Profielen enkele kritische vragen over de duurzaamheid van de afdichtingsprofielen die zij produceren. Voor DEVENTER Profielen het startsein om zelf ook C2C-certificeringen te halen.’ Die positieve kruisbestuiving ziet Kanselaar steeds vaker: ‘Bedrijven enthousiasmeren hun toeleveranciers door ze mee te nemen in het C2C-gedachtengoed waardoor zij ook met certificering aan de slag gaan.’

Upcyclen versus recyclen
Ook voor de circulaire economie is die positieve prikkel in de keten een groot goed. Kanselaar: ‘C2C is méér dan ‘simpel hergebruik’ van producten, het gaat vérder dan dat. Want ga maar na: als je schadelijke producten alsmaar blijft recyclen, houd je die giftige stoffen in de maatschappij. De gedachte achter de circulaire economie is een stuk ambitieuzer: daarin worden schadelijke stoffen definitief uitgebannen. ‘Upcyclen’ in plaats van recyclen: een belangrijk verschil. C2C sluit daar goed bij aan.’

Commerciële voordelen
‘Ontwikkelaars en gemeenten gaan de C2C-aanpak steeds vaker actief uitdragen en uitvragen’, voorspelt Kanselaar.Het C2C-certificaat is het enige label dat aantoont of producten een verantwoorde samenstelling hebben, voordat ze in gebouwen worden toegepast. Daarin is het uniek in de markt en voor velen een interessant verdienmodel.’ Dat beaamt ook Kees Verweel, general manager sales bij DEVENTER Profielen: ‘Verwerkers van onze producten zijn meer en meer betrokken bij circulaire ontwerpen, en zoeken dus materialen die ook in de toekomst zonder risico’s hergebruikt kunnen worden. C2C-gecertificeerde producten voldoen hieraan!’

Ambitieus

Kanselaar constateert dat zodra bedrijven eenmaal de voordelen van C2C hebben ingezien, zij steeds ambitieuzer worden. Zo heeft DEVENTER Profielen onlangs in één keer de stap van een Basic naar een Silver certificaat gezet. Voor watermanagement behaalden zij zelfs het hoogste niveau: Platinum. Ook Plan Effect is ‘gepromoveerd’: zowel de productgroep van gesloten systeemwanden als die van glazen systeemwanden behaalden onlangs het Silver certificaat.   

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met consultant Gert-Jan Vroege voor een vrijblijvend adviesgesprek: 088 – 214 66 00 of gert-jan.vroege@sgs.com.