Asbest

De feiten op een rij: In meer dan 80% van alle gebouwen gebouwd tussen 1960 en 1994 zit asbest. De risico’s op blootstelling aan dit asbest zijn prima te beheersen. Door op een nuchtere manier te onderzoeken waar asbest zit. En op basis van deze feiten te bekijken welke maatregelen nodig zijn. Paniek is in geen geval nodig.

Asbest

De stappen in het proces

Van onderzoek tot het storten van verwijderd materiaal: om tot een asbestveilige omgeving te komen, volgt u een aantal stappen. Diverse partijen spelen in deze asbestketen een rol. Partijen die professioneel en onafhankelijk van elkaar te werk moeten gaan. Onder ander het Asbestverwijderingsbesluit, de diverse certificatieschema’s, NEN-normen en Arbo-wetgeving bepalen onder welke randvoorwaarden dit gebeurt. 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Als onafhankelijke partner helpt SGS Search u graag met een gedegen inventarisatie van de feiten, begeleidt uw (sanerings)project en/of controleert of het asbest goed is verwijderd. Ook bij een calamiteit, op het moment dat elke seconde telt, kunt u op ons rekenen.

Downloads

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestenquete 2015

De Nationale AsbestEnquête geeft inzicht in het asbestbeleid, de kennis van wet-…

Download

Asbestfeiten Magazine 2016

Hoe staat de asbestmarkt er anno nu precies voor? U leest het in het Asbestfeiten…

Download

Gerelateerde referenties