Wat is de beste aanpak van chroom-6?

Mede dankzij de vele media exposure, wint chroom-6 aan bekendheid onder opdrachtgevers, aannemers en werkgevers in Nederland. Voor veel partijen is het duidelijk dat ze iets moeten met chroom-6, maar wat? Welke manieren van onderzoek zijn er en hoe bepaalt u welk onderzoek geschikt is voor uw situatie? En wat is de vervolgstap als er eenmaal chroom-6 geconstateerd is? Hoe pakken vergelijkbare partijen in de markt het chroom-6-vraagstuk op en wat kunt u daarvan leren?

De aanpak van projecten

Tijdens het tweede chroom-6-congres op 22 mei aanstaande gaan we op zoek naar het antwoord op deze vragen. We merken dat er vooral behoefte is aan meer inzicht in en kennis over specifieke aanpak van projecten. Onder begeleiding van verschillende sprekers worden vraagstukken uit diverse hoeken van de markt behandeld, ieder met hun eigen aanpak. U bent van harte uitgenodigd om dit congres bij te wonen!

Over chroom-6

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6 houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor chroom-6 in lucht recent verlaagd en is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW.

Praktische informatie

Wanneer:        Woensdag 22 mei
Tijd:                 Van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel
Waar:              Mereveld, Utrecht

Programma

13:00 Ontvangst
13:30 Welkom en opening door Udo Waltman, Directeur SGS Search
13:45

Veilig werken met chroom-6
Egbert Stremmelaar, Directeur Vereniging ION
14:15

Alternatieven chroom-6 verf
Vraaggesprek op video met professor Herman Terryn, corrosietechnologie Vrije Universiteit Brussel en TU Delft
14:35

Visie rondom chroom-6
Teus de Wit, Bestuurder Bouwend Nederland en Algemeen Directeur bij Versluysgroep

14:45 Vragenronde
15:00 Pauze en netwerken
15:30

Betrouwbaarheid chroom-6 inspectie en analyse
Duo-presentatie door Wil Klarenaar, Senior Consultant Building Materials SGS INTRON en Thomas Hazenberg, Manager SGS Search Laboratorium
15:50Verwijderingstechnieken in de praktijk
  • André van Ginkel, Directeur en Jan van Loon, Q-HSE manager Van Ginkel Groep
  • Robert Lunenborg, Directeur SealteQ
16:10 Interactie met de zaal
16:40

Stand van zaken vanuit inspectiedienst SZW
Marc Kuipers, Inspecteur-Generaal Inspectie SZW
17:00 Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via dit fomulier. Als u vragen heeft over het evenement, kunt u contact opnemen met Sabine Smit via 088 – 214 66 00. Aan het congres zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde diensten

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer