Veiligheidsmanagement

Overal waar veel mensen wonen en werken, zijn er risico’s voor de veiligheid. Denk aan winkelcentra, bedrijfsterreinen en woonwijken. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en instellingen weten welke risico’s de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Alleen dan zijn de risico’s te beperken door veilig te werken en werkprocessen te beheersen. Toch kan er zich zelfs dan nog een calamiteit of incident voordoen. Ook daarop moet een organisatie voorbereid zijn.

Veiligheidsmanagement

Praktijkgerichte vertaalslag

Er zijn veiligheidsregels en beheersprotocollen te over om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Maar het is de kunst om al die regels, protocollen en plannen naar de dagelijkse praktijk te vertalen. En wel zo, dat iedereen weet welke risico’s er zijn en dat men doeltreffend kan handelen om de eigen en andermans veiligheid te waarborgen. Daarvoor zijn kennis, ervaring en training vereist om veilig werken te borgen in de organisatie.

Veilig werken borgen

Verbetering van de veiligheid is te bereiken door gedragsbeïnvloeding, kennisoverdracht en bevordering van het veiligheidsbewustzijn. Belangrijke factoren bij veiligheidsmanagement zijn kennis van de risico’s door inspecties, metingen en inventarisaties. Hetzelfde geldt voor de training van de medewerkers, om veilig werken te borgen in de organisatie. 

Innovatief, eigentijds en gedegen

De ervaren adviseurs en trainers van SGS Search hebben hun krachten gebundeld in een breed, professioneel dienstenaanbod op het gebied van veiligheidsmanagement. Zij kennen de wettelijk voorgeschreven regels, protocollen en de beheers- en veiligheidssystemen die in dat kader ontwikkeld zijn. Zij ontwikkelen doeltreffende veiligheids-, ontruimings- en bedrijfsnoodplannen die verplicht zijn in het kader van de gebruiksvergunning. Op maat en afgestemd op uw bedrijfs-of werksituatie. Zij weten hoe zij mensen moeten trainen en oefenen in veilig werken en doeltreffend handelen bij calamiteiten of incidenten.


Samen met opdrachtgevers uit de industrie, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en het onderwijs stellen zij plannen en protocollen op en implementeren deze op de meest praktische manier. Zij dragen innovatieve, eigentijdse en gedegen oplossingen aan voor meetbare verbetering van de veiligheid. Daarbij nemen zij als uitgangspunt de bedrijfssituatie en de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.

Overzichtelijke rapportages

Het is vaak niet noodzakelijk alle onderdelen van onderzoeken voor veiligheidsmanagement (opnieuw) onder de loep te nemen. De analyse van uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken geeft vaak inzicht in risico’s. Opdrachtgevers maken in dat verband voor een second opinion dankbaar gebruik van onze (no-nonsense) aanpak. Onze adviseurs leggen alle gegevens in een overzichtelijke rapportage vast.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Installatietechnische inspecties

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

Externe veiligheid

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen,…

Lees meer

Dakinspecties

Het dak wordt vaak de vijfde gevel genoemd, zij het dat deze zich vaak grotendeels aan het oog onttrekt.…

Lees meer

Branddoorslaginspecties

Een brand die via een muur, dak of vloer over slaat van de ene naar de andere woning of ruimte. Voor…

Lees meer

Risicobeoordelingen

Projectontwikkeling is een kostbare zaak. Daarom zal elke ontwikkelaar vooraf zekerheid willen hebben…

Lees meer

Brandveiligheidsinspecties

Een brandveilig gebouw gaat behalve het naleven van de regelgeving ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Gerelateerde referenties