Transitiebeheer

Voor een optimaal rendement in uw vastgoedexploitatie is een veilig, duurzaam en aantrekkelijk gebouw, afgestemd op de wensen van de gebruiker essentieel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een gebouw tijdens de exploitatiefase steeds vaker in transitie, vaak met een rendementsverhoging als doel. Bijvoorbeeld omdat renovatie nodig is, er nieuwe technieken op het gebied van verduurzaming komen, of de behoeften van gebouwgebruikers veranderen. Wat uw transitievraagstuk ook is; wij adviseren en ondersteunen u hier graag bij.

Waarom transitiebeheer?

Vastgoedeigenaren en -beheerders zien in de dagelijkse praktijk diverse aanleidingen om verbeteringen door te voeren in een gebouw. Bijvoorbeeld om:

  • installaties te vervangen;
  • huurderstevredenheid te verhogen;
  • leegstand te verminderen;
  • (brand)veiligheidsproblemen op te lossen;
  • te voldoen aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld op gebied van energielabeling of asbest;
  • onderscheidend te zijn in de vastgoedmarkt;
  • een gebouw te transformeren of herbestemmen.

Om u als vastgoedeigenaar of -beheerder te ondersteunen bij de technische uitvoer van verandertrajecten, ontwikkelde SGS Search de dienst transitiebeheer.

Transitiebeheer

Hoe werkt het?

Op basis van uw ambities brengen we heel gericht technische expertise in uw organisatie. Dat doen we door tijdelijk het beheer van het gebouw over te nemen in de transitiefase. Uw meerjarenonderhoudsplan is leidend; deze combineren we met een feitelijke conditiebepaling op basis van diverse bouwtechnische inspecties. Zo zijn de kansen en risico’s van de transitie helder voor u en voorzien we u van alle (bouw)technische informatie die nodig is om de juiste keuzes te maken. Daarbij ondersteunen we u bij de aannemerselectie en controleren we de uitgevoerde werkzaamheden. Als u dat wenst nemen we het volledige projectmanagement bij u uit handen. Dit alles met als doel bij te dragen aan de rendementsverbetering van uw vastgoed.

Snel, onafhankelijk en deskundig

Vanuit onze ervaring met technische due diligence onderzoeken en uiteenlopende bouwtechnische inspecties in alle typen vastgoed, ondersteunen we u graag bij uw transitievraagstuk. We begrijpen dat het gaat om comfort voor de huurder of gebruiker en het beste rendement voor u. U kunt rekenen op een onafhankelijke en deskundige aanpak. Bovendien kijken we met een integrale blik naar uw vraagstuk; waar mogelijk combineren we onderzoeken om de investeringen in tijd en geld zo laag mogelijk te houden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Het gebouwenpaspoort

Voor gebouweigenaren en -beheerders is een overzichtelijk en compleet inzicht in…

Download

(APK-W) Algemene Periodieke Keuring voor woningen

Net als u hechten wij veel waarde aan een veilige leefomgeving voor huurders. Daarom…

Download

Veilig en duurzaam vastgoed

Als vastgoedeigenaar loopt u in elke levensfase van uw vastgoed tegen vraagstukken…

Download

Gerelateerde diensten

Transitiebeheer

Voor een optimaal rendement in uw vastgoedexploitatie is een veilig, duurzaam en aantrekkelijk gebouw,…

Lees meer

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners.…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om…

Lees meer

Gerelateerde referenties