RgdBOEI®

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en wet- en regelgeving. De systematiek is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst en geeft een actueel beeld van de onderhoudsstand en kwaliteit van uw gebouwen en installaties. U ontvangt een compleet adviesrapport.

RgdBOEI

Directe resultaten van RgdBOEI®:

  • De uniforme systematiek van RgdBOEI® staat borg voor een objectieve beoordeling van de technische staat van vastgoed en installaties 
  • Geeft inzicht in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
  • Alle aanwezige gebreken en risico's worden inzichtelijk gemaakt: u krijgt een concreet beeld van het risicomanagement, inclusief risicogetallen;
  • Alles-in-één: u ontvangt een integrale adviesrapportage;
  • Inzicht in de thema's: brandveiligheid, onderhoud, energie en wet- en regelgeving. Ook worden de volgende thema's meegenomen en gewogen: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en maatschappij.

Waarom SGS Search?

SGS Search is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties op het allerhoogste niveau en onze adviseurs zijn Sertum gecertificeerd. Flexibiliteit is onze kracht. Onze RgdBOEI-adviseur zet deze inspectiemethodiek in om aan uw specifieke vragen en behoeften te voldoen. SGS Search zorgt voor een sterkte- en zwakteanalyse en ondersteunt u bij het opstellen en uitvoeren van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Deze door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde RgdBOEI systematiek is tevens een uitstekende leidraad bij uw communicatie en benchmarks. Wij beschikken over alle voor gebouwinspecties relevante disciplines en specialisten en voeren deze inspecties geheel zelfstandig uit. Wel zo efficiënt!

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers controleren…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Bovendien is een keurig…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties