NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief te beoordelen. Conditiemeting volgens NEN 2767 geeft een compleet beeld van de staat van onderhoud van het gebouw en/of de installatie. Via deze meting worden ook de gebreken en kenmerken vastgesteld. De inspectiemethodiek is een uitstekende basis voor het opstellen van een (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan, een (D)MJOP.

NEN2767

Directe resultaten van NEN 2767 inspectie:

  • Specifieke gegevens die richting geven aan uw (D)MJOP
  • Uniformiteit in conditiescores zodat u gebouwen en installaties kunt vergelijken;
  • Eenduidig inzicht in de gebreken en kenmerken van de gebouwen en installaties;
  • Samenwerkende partijen en/of investeerders duidelijkheid bieden in de conditie van gebouwen en/of installaties via officiële en uniforme inspectiegegevens;
  • Heldere communicatie over de kracht en zwaktes van uw gebouwen en/of installaties.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een conditiemeting kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Waarom SGS Search?

SGS Search is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties op het allerhoogste niveau. Flexibiliteit is onze kracht. Onze NEN 2767 inspecteurs zorgen voor een sterkte- en zwakteanalyse en ondersteunen u bij het opstellen en uitvoeren van een DMJOP. De conditiemeting NEN 2767 is ook een uitstekende leidraad voor uw communicatie en benchmarks. Onze jarenlange ervaring met het leiden van renovatieprojecten en verzorgen van technische beheeractiviteiten helpt om realistische planningen en ramingen op te stellen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers controleren…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt de (berekening…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners. Helaas…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon-…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Bovendien is een keurig…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie en…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is meer…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties