Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige woon- en werkplek. Brandveiligheid is maatwerk: vanuit onze jarenlange expertise in deze omgevingen helpen wij u de brandveiligheid te waarborgen zonder uw primaire processen daarbij te verstoren.

Om brandveiligheid op een professioneel niveau te realiseren is praktische kennis nodig en vooral ervaring in uiteenlopende vastgoedobjecten zoals woon- en zorggebouwen, kantoren, winkelcentra en gevangenissen. Wij verzorgen de contacten en correspondentie met bevoegd gezag zoals veiligheidsregio (brandweer) en gemeente. SGS Search biedt u praktische oplossingen om de brandveiligheid van uw gebouw te verbeteren.

Inspectie brandveiligheid

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, voeren de experts van SGS Search een globale brandscan of een volledige brandveiligheidsrapportage uit. Ook kunnen we u ondersteunen met de implementatie van de aanbevolen maatregelen. Bovendien kunt u de jaarlijkse inspectie met een gerust hart aan ons toevertrouwen; hierin controleren we de aanwezige brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties en noodverlichting, vrije doorgangen en vluchtwegen en wordt ook uw BHV-organisatie gecontroleerd. Tijdens brandoefeningen in uw gebouw toetsen onze veiligheidsexperts of alle veiligheidsvoorzieningen en opgeleide medewerkers goed functioneren.

Onze brandveiligheidsdiensten

SGS Search heeft een breed scala aan brandveiligheidsdiensten om u volledig te ontzorgen. U kunt bij ons terecht voor onder andere:

 • Brandveiligheidsadvies
 • Bouwplantoetsing nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling en renovatie en advisering bij vergunningverlening
 • Brandscan/brandveiligheidinspecties
  • Quickscan (steekproefsgewijs en minder diepgaand) of
  • Volledig brandveiligheidsonderzoek
 • Opstellen en toetsen gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen
 • Gelijkwaardigheidsonderzoeken
  • NEN 6060 (grote brandcompartimenten) en vuurlastberekeningen
  • Brandoverslagberekeningen
  • Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen
 • Projectbegeleiding en toezicht brandveiligheidsprojecten
  • Verzorgen van aanbestedingen
  • Opstellen technische omschrijvingen/bestek
  • Beoordelen offertes, gunningsadvies
  • Toezicht tijdens de uitvoering
  • Opleverinspectie bij einde uitvoering
 • Opstellen uitgangspuntendocumenten en PvE’s
  • Brandmeldinstallaties
  • Ontruimingsalarminstallaties
  • Sprinklerinstallaties
  • Rook- en warmteafvoerinstallaties
 • Advisering en ondersteuning bij brandveiligheidsproblemen (aanschrijvingen gemeente/Veiligheidsregio)
 • Opstellen ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden
 • Tekenwerkzaamheden conform NEN-normering
 • Advies tijdelijke ingebruikname bouwwerken bij leegstand (bewoning tijdens leegstand)

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Het gebouwenpaspoort

Voor gebouweigenaren en -beheerders is een overzichtelijk en compleet inzicht in…

Download

(APK-W) Algemene Periodieke Keuring voor woningen

Net als u hechten wij veel waarde aan een veilige leefomgeving voor huurders. Daarom…

Download

Veilig en duurzaam vastgoed

Als vastgoedeigenaar loopt u in elke levensfase van uw vastgoed tegen vraagstukken…

Download

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers…

Lees meer

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners.…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om…

Lees meer

Gerelateerde referenties