Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige werkplek. Een inspectie op brandveiligheid helpt om eventuele zwakke plekken in kaart te brengen. SGS Search biedt u daarnaast praktische oplossingen om de brandveiligheid van uw gebouw te verbeteren.

Inspectie brandveiligheid

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, voeren de experts van SGS Search een globale brandscan of een volledige brandveiligheidsrapportage uit. Ook kunnen we u ondersteunen met de implementatie van de aanbevolen maatregelen. Bovendien kunt u de jaarlijkse inspectie met een gerust hart aan ons toevertrouwen; hierin controleren we de aanwezige brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties en noodverlichting, vrije doorgangen en vluchtwegen en wordt ook uw BHV-organisatie gecontroleerd. Tijdens brandoefeningen in uw gebouw toetsen onze veiligheidsexperts of alle veiligheidsvoorzieningen en opgeleide medewerkers goed functioneren.

Brandveiligheidsinspecties

Onderzoek branddoorslag

Een brand die via een muur, dak of vloer overslaat van de ene naar de andere woning of ruimte. Voor oudere rijtjeswoningen en schoolgebouwen een realistisch scenario. Het risico op branddoorslag is gelukkig goed te beheersen. Met maatregelen die doorslag vertragen, beperkt u de schade, zowel menselijk als materieel. Met een brandscan onderzoekt de brandveiligheidsexpert van SGS Search de ruimte(n) waar doorslag of overslag kan ontstaan. Een brandscan brengt de risico’s in kaart op basis van feiten. Met de rapportage in handen weet u meteen of u voldoet aan wet- en regelgeving. Is er ruimte voor verbetering? Dan krijgt u van ons een duidelijk advies met concrete en bovenal praktische oplossingen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

NEN 2580 - oppervlaktemeting en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte? Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties…

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebruikers of bewoners.…

Lees meer

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Handhavers…

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven van de regelgeving - ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

Onderhoudsplannen en DMJOP

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien…

Lees meer

RgdBOEI

RgdBOEI® is een integrale inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie…

Lees meer

Dakinspectie

Daken worden niet altijd meegenomen bij periodiek onderhoud. Ten onrechte, want in de laatste jaren is…

Lees meer

APK voor woningen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor onze auto kennen we allemaal. Voor woningen bestaat zo’n keuring…

Lees meer

Technisch beheer

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om…

Lees meer

Gerelateerde referenties