Transitiemanagement en -beheer

Voor een optimaal rendement in uw vastgoedexploitatie is een veilig, duurzaam en aantrekkelijk gebouw dat is afgestemd op de wensen van de gebruiker, essentieel. Om dit te realiseren, is een gebouw tijdens de exploitatiefase steeds vaker in transitie. Bijvoorbeeld omdat renovatie of transformatie gewenst is, er wettelijke verplichtingen of gewenste aanpassingen op het gebied van duurzaamheid komen, of als de behoeften van gebouwgebruikers veranderen. Wat uw transitievraagstuk ook is; SGS Search ondersteunt u hier graag bij.

Waarom transitiemanagement en -beheer?

Vastgoedeigenaren en -beheerders zien in de dagelijkse praktijk uiteenlopende aanleidingen om verbeteringen door te voeren in een gebouw. Om u als vastgoedeigenaar of -beheerder te ondersteunen bij de technische uitvoer van verandertrajecten, ontwikkelde SGS Search de dienst transitiemanagement en -beheer. Met als doel:

  • huurderstevredenheid verhogen;
  • voldoen aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld op gebied van energie-labeling of asbest;
  • onderscheidend zijn in de vastgoedmarkt;
  • rendement verhogen;
  • installaties onderhouden of vervangen;
  • een gebouw transformeren of herbestemmen;
  • veiligheidsproblemen oplossen (constructief, technisch, brand, legionella).

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Op basis van uw ambities brengen we heel gericht technische expertise in uw organisatie. Hierbij houden we rekening met de wensen van gebruikers, wettelijke vereisten en eventuele andere voor u relevante randvoorwaarden.
  • Stap 2: We brengen de kansen en risico’s van de transitie helder in kaart, en voorzien u van alle (bouw)technische informatie die nodig is om de juiste keuzes te kunnen maken. Uw meerjarenonderhoudsplan is hierin leidend.
  • Stap 3: We ondersteunen u tijdens de daadwerkelijke transitie van uw vastgoed. Als u dat wenst, nemen we tijdelijk het beheer van het gebouw over. Hierdoor zijn we in staat om snel en kostenefficiënt de verbetering van uw vastgoed te implementeren.

Snel, onafhankelijk en deskundig

transitiemanagementVanuit onze ervaring met technische due diligence onderzoeken en uiteenlopende bouwtechnische inspecties in alle typen vastgoed, ondersteunen we u graag bij het managen van uw transitievraagstuk. We begrijpen dat het gaat om comfort voor de huurder of gebruiker en het beste rendement voor u. U kunt rekenen op een onafhankelijke en deskundige aanpak. Bovendien kijken we met een integrale blik naar uw vraagstuk; waar mogelijk combineren we onderzoeken om de investeringen in tijd en geld zo laag mogelijk te houden.

Combinatie van expertises

Welke concrete inspecties aan de orde zijn in uw verandertraject, is uiteraard afhankelijk van uw specifieke vraagstuk. Vaak vormen één of meerdere van onderstaande diensten de basis:

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Brandveiligheidsonderzoek (quickscan en uitgebreide inspectie)

Weten hoe uw gebouw er qua brandveiligheid voor staat? Met een quickscan komt er op hoofdlijnen snel duidelijkheid.…

Lees meer

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.…

Lees meer

NEN 2767 - technische inspectie gebouw en installatie

Een NEN 2767-inspectie is een trefzekere manier om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief…

Lees meer

Bouwtechnische inspectie

Bij de aan- of verkoop van vastgoed, wilt u graag feitelijk inzicht in de staat van het gebouw. Een bouwtechnische…

Lees meer

Energie audit - EED

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting…

Lees meer

Installatietechnische inspectie

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

Energieprestatieadvies bestaande bouw (EPA-label)

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe staat…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer