Technisch risicobeheer

Beheren is vooruitzien.

Vastgoed vraagt goed technisch beheer 

Vastgoed is een uitstekende investering.... mits het technisch goed wordt beheerd en risico's zo tot een minimum worden beperkt. Een gebrekkige onderhoudsstatus en milieukundige verontreinigingen hebben immers een negatieve invloed op het rendement en de waarde. Ze doen afbreuk aan het welbevinden en de productiviteit van de gebruikers. Én ze kunnen leiden tot aansprakelijkheidsrisico’s. SGS Search houdt in gebouwen een waakzaam oog in het zeil.

Technisch risicobeheer

Inspectie, rapportage, advies 

SGS Search verzamelt en interpreteert alle feiten die nodig zijn voor gedegen vastgoed-en risicobeheer. Via bouwkundige, milieukundige en veiligheidstechnische inspecties, die nagenoeg ongemerkt aan de gebruikers voorbijgaan. Ook het binnenklimaat nemen we onder de loep, dat steeds vaker verantwoordelijk blijkt te zijn voor het Sick Building Syndrome. Praktische rapportages bieden u helder inzicht in mogelijke technische risico’s, de waarde en de geschiktheid van uw pand. Daarmee beschikt u over de juiste input voor een effectieve en vooral ook kostenefficiënte onderhoudsplanning. SGS Search houdt uw vastgoed gezond.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

RgdBOEI

RgdBOEI® is een geïntegreerde inspectietechniek die inzicht geeft in de brandveiligheid, onderhoud, energie…

Lees meer

DMJOP-Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Doel van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) is om de staat van uw vastgoed en installaties…

Lees meer

NEN 2767

Een NEN 2767 inspectie is een trefzekere manier om volgens de nationale NEN-normen de technische kwaliteit…

Lees meer

Branddoorslaginspecties

Een brand die via een muur, dak of vloer overslaat van de ene naar de andere woning of ruimte. Voor oudere…

Lees meer

Binnenklimaat

Slechte huisvesting veroorzaakt hoger ziekteverzuim. Dat is onomstotelijk vast komen te staan na onderzoek…

Lees meer

Onderhoudsplannen

Goed onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties kan de levensduur ervan verlengen. Bovendien…

Lees meer

NEN 2580 metingen en certificaten

Direct een betrouwbaar inzicht in uw vloeroppervlakte. Bij huur, koop of verkoop van vastgoed speelt…

Lees meer

Meetstaten

Koper en verkoper van vastgoed willen uiteraard het exacte vloeroppervlak van een gebouw weten. Daarover…

Lees meer

Asbest

Als er asbesthoudende materialen in een gebouw worden aangetroffen, slaat veel gebouweigenaren en -beheerders…

Lees meer

Brandveiligheidsinspecties

Een brandveilig gebouw gaat behalve het naleven van de regelgeving ook om het creëren van een veilige…

Lees meer

Dakinspecties

Het dak wordt vaak de vijfde gevel genoemd, zij het dat deze zich vaak grotendeels aan het oog onttrekt.…

Lees meer

Installatietechnische inspecties

Bij het beheer van onroerend goed vormen de gebouwgebonden installaties één van de grootste kostenposten.…

Lees meer

Bouwkundige inspecties

Bij vastgoedtransacties vormen bouwkundige inspecties vaak de basis, waarop koper en verkoper – huurder…

Lees meer

Gerelateerde referenties