Technisch beheer

De afgelopen jaren ontwikkelde de vastgoedmarkt zich van een verhuurders- naar een huurdersmarkt. Daarnaast ligt de focus op wat er al staat in plaats van op nieuwbouw. Het gevolg? De kansen van bestaand vastgoed worden steeds vaker slim benut en de exploitatie ervan vormt de basis van inkomsten. De nieuwe omstandigheden in de vastgoedmarkt vragen om fundamenteel andere werkwijzen. Een ontwikkeling die op tal van gebieden zichtbaar is. Of het nu gaat om financiering, taxaties of assetmanagement. Wat betekent dit voor het technisch beheer van een gebouw?

Technisch beheer

Technisch beheer=dichter bij huurder

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit onze samenwerking met gebouweigenaren opmerken. Waar in het verleden de huurder op afstand stond en via de technisch beheerder werd benaderd en gevolgd, is direct contact tussen huurder en verhuurder nu onmisbaar geworden. Gebouweigenaren zetten terecht vaker de kwaliteiten van hun eigen teams in om werkelijk aan te sluiten bij de wensen van de zittende huurder, zijn signalen vroegtijdig op te vangen en met hem te onderhandelen.

Slimme dingen doen op het juiste moment

De focus op bestaand vastgoed leidt ook tot een andere visie op gebouwen. Eigenaren willen voor langere periode inschatten hoe een gebouw zo optimaal mogelijk werkt. Een kostenefficiënte exploitatie speelt een grotere rol als het gaat om winstgevendheid. Daarnaast is het verduurzamen van de gebouwen een opgave die gebouweigenaren oppakken om de waarde van hun vastgoed te garanderen. Om dat te realiseren is goed technisch beheer van vastgoed onmisbaar. Een brede kijk op de mogelijkheden van een gebouw, aangevuld met een pragmatische aanpak: niet alleen de slimste dingen doen, maar hier ook de natuurlijke momenten voor kiezen.

Technisch gebouwbeheer door SGS Search

Aangezien we al meer dan 20 jaar de gebouwde omgeving inspecteren en analyseren en gebouweigenaren adviseren, denken we juist hierin het verschil voor u te kunnen maken. Omdat we weten dat technisch vastgoedbeheer méér moet zijn dan de som der delen. Omdat we begrijpen dat het gaat om comfort voor de huurder en de beste opbrengsten voor u.

Andere visie = anders samenwerken

Bij deze vorm van technisch beheer past ook een andere manier van samenwerken. Dat betekent het volgende:

  • U betaalt geen percentage van de huursom, maar alleen voor wat we daadwerkelijk doen. Uiteraard op basis van een budgetplafond. 
  • Dit alleen al geeft volgens onze opdrachtgevers een kostenreductie. Dat we geen ingehuurde, maar eigen specialisten inzetten voor alle voorkomende zaken, versterkt dit voordeel nog eens. 
  • Bij elke verbetering of maatregel zoeken we – binnen budget – de meest duurzame variant. 
  • U kunt vertrouwen op volledige onafhankelijkheid. Zowel in de uitbesteding van werkzaamheden aan onderhoudspartijen, als in de relatie tot huurders en elk ander commercieel belang dan ook. 
  • Op elk moment heeft u inzicht in de technische staat van uw vastgoed: ook als u bijvoorbeeld weer verkoopt. 
  • SGS Search is het eerste RICS-gecertificeerde ingenieurs- en adviesbureau in Nederland; we voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit als het gaat om technische en milieukundige due diligence.
Meer informatie over technisch beheer? Neem een kijkje op www.technischbeheer-sgssearch.nl

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan