Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten voor een bestemmingsplanwijziging gedegen vooronderzoek doen. Om vervolgens een ruimtelijke onderbouwing van hun plannen te kunnen indienen bij het bevoegd gezag. Dit document omvat lucht-, water-, bodem-, flora- en fauna- en archeologisch onderzoek. In verband met de externe veiligheid moet de ruimtelijke onderbouwing bovendien uitsluitsel geven over risico’s, zoals gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld aanzuigende werking voor criminaliteit.

Ruimtelijke onderbouwing

Het kan eenvoudiger

Als projectontwikkelaar, vastgoedeigenaar of vastgoedadviseur kunt u SGS Search inschakelen voor het verzorgen van een ruimtelijke onderbouwing. Als projectleider vervullen wij een coördinerende rol bij het wijzigen van het bestemmingsplan. Het onderzoek omvat immers een aantal specifieke vakgebieden, waarvoor de inzet van specialisten noodzakelijk is. Om ervoor te zorgen dat u steeds één contactpersoon heeft, zal SGS Search de coördinatie op zich nemen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw ruimtelijke onderbouwing tijdig wordt aangeleverd. Het bevoegd gezag krijgt een compleet document ter hand gesteld dat antwoord geeft op alle vragen.

Heldere rapportages

Onze onderzoekers en adviseurs weten dan ook precies welke gegevens een ruimtelijke onderbouwing moet bevatten om snel goedgekeurd te worden. De eindresultaten worden vervat in heldere rapportages. Bij elk (nieuw)bouw- of renovatieproject of een ‘green field’-ontwikkeling kunt u van het begin tot het eind op de transparante, pragmatische aanpak van SGS Search vertrouwen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Coördinatie van onderzoeken en rapportages

Veel opdrachtgevers denken hun risico te spreiden door meerdere partijen in te schakelen voor het samenstellen…

Lees meer

Risicobeoordelingen projectontwikkeling

Projectontwikkeling is een kostbare zaak. Daarom zal elke ontwikkelaar vooraf zekerheid willen hebben…

Lees meer

Watertoets

De watertoets valt het best te omschrijven als de verbindende schakel tussen waterbeheer en ruimtelijke…

Lees meer

Integrale oplevering ruimtelijke onderbouwing

De integrale oplevering van de ruimtelijke onderbouwing aan één en dezelfde partij uitbesteden heeft…

Lees meer

Luchtkwaliteitonderzoek

Iedereen die zich professioneel met projectontwikkeling en bouwmanagement bezighoudt, kent uit de praktijk…

Lees meer

Externe veiligheid

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen,…

Lees meer

Flora- en faunaonderzoek

Bij ruimteontwikkeling is het zaak de benodigde documenten compleet bij de gemeente in te dienen. Dit…

Lees meer

Bodemkwaliteitonderzoek

Bodemkwaliteit is een belangrijke voorwaarde bij aan- en verkoop van een nieuwbouw- of herontwikkelingsproject.…

Lees meer