Risicobeheersing bij projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling zijn risico’s nooit helemaal uit te sluiten. Met zoveel verschillende disciplines, zoveel factoren die van invloed zijn op de voortgang, de kosten en de kwaliteit, is een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid onvermijdelijk. Maar risico’s zijn wél te beheersen! Daarvoor is één partij nodig, die alles voor u coördineert. Die alle bedreigingen en mogelijke knelpunten voor u in de gaten houdt en direct aan de bel trekt als het mis dreigt te gaan. Een partij met een enorme ervaring in risicobeheersing: SGS Search.

Risicobeheersing bij projectontwikkeling
Een geruststellend idee

Projectontwikkeling gaat onvermijdelijk gepaard met risico’s, die u optimaal wilt beheersen. Technische, milieukundige en wettelijke risico’s die uw imago zouden kunnen schaden. SGS Search helpt u daarbij, met advies en onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit, bodem- en grond(water), asbest in grond en gebouwen… Maar ook met civieltechnisch onderzoek en bouwkundige vooropnames (i.v.m. aansprakelijkheidsclaims).

Resulterend in gefundeerde conclusies en sluitende rapportages. En als u wilt, nemen we u bij milieukundige saneringen, sloop en (nieuw)bouw het hele projectmanagement uit handen. Een geruststellend idee. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Globale stoffeninventarisatie

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Tijdens, bouw, sloop en renovatie wordt er vanaf…

Lees meer

Uitgebreide stoffeninventarisatie

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Tijdens, bouw, sloop en renovatie wordt er vanaf…

Lees meer

Geluidsonderzoek

Feilloos de geluidsproductie meten.

Lees meer

Trillingsonderzoek

Trillingen meten op de juiste plek en op het juiste moment.

Lees meer

Projectmanagement

Complexe en grootschalige nieuwbouw-, sanerings-, renovatie- en sloopprojecten vragen een helder en eenduidig…

Lees meer

Asbestonderzoek

In 80% van de gebouwen, gebouwd voor 1 juli 1993, zijn asbesthoudende materialen toegepast. In totaal…

Lees meer

Bodemonderzoek

Bodemverontreiniging komt vaak pas aan het licht tijdens nieuwbouw, renovatie of sloop van bestaande…

Lees meer

Watertoets

De watertoets valt het best te omschrijven als de verbindende schakel tussen waterbeheer en ruimtelijke…

Lees meer

Civieltechnisch onderzoek

Risicobeheersing is bij projectontwikkeling van vitaal belang. Het succes van projectontwikkeling hangt…

Lees meer

Luchtkwaliteit (fijnstof)

Iedereen die zich professioneel met projectontwikkeling en bouwmanagement bezighoudt, kent het wel: projecten…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

In veel gevallen moet een vastgoedeigenaar, -beheerder of projectontwikkelaar een wijziging van het bestemmingsplan…

Lees meer