Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn ook in de uitvoeringsfase enkele vergunningen verplicht. SGS Search heeft in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van sloopmanagement, meldingen en vergunningen, en kan u hierin volledig ontzorgen.

Sloopmelding alleen niet voldoende

Alleen een sloopmelding indienen, is meestal niet voldoende. Denk bijvoorbeeld aan een kapvergunning als er bomen verwijderd moeten worden. Een grondwateronttrekkings- en lozingsvergunning voor de sloop van een fundatie of het aanvragen van een omgevingsvergunning. En niet te vergeten: de vergunning om op locatie met een puinbreker te mogen werken. 

sloopmeldingen en vergunningen

Vergunninghouder verantwoordelijk

De opdrachtgever van een sloopproject is verplicht alle benodigde meldingen te doen en de vergunningen aan te vragen. Anders kan het sloopbedrijf niet aan de slag. Daarbij is en blijft de opdrachtgever als vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van alle bepalingen uit de vergunningen door de aannemers. Geen eenvoudige zaak, want het vraagt veel ervaring om alle vergunningen tijdig aan te vragen en goed toezicht te houden op de naleving van de wetten en regels tijdens de uitvoeringsfase.

Uitbesteed aan een deskundige partner

Specialisten van SGS Search hebben tal van complexe sloopprojecten voorbereid, begeleid en gecoördineerd. Ze weten precies welke meldingen en vergunningen vereist zijn om een sloopproject volgens de regels te kunnen uitvoeren en nemen het vergunningsmanagement graag bij u uit handen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties