Sloopmanagement

Bij een sloop-, renovatie- of nieuwbouwproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement. Om weloverwogen keuzes te maken, is inzicht in de risico’s en kansen van een project erg belangrijk. SGS Search staat aan uw zijde bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwtrajecten; voor strategisch advies, specialistisch onderzoek en de dagelijkse aansturing van alle betrokken partijen in het proces.

Voorbereiding

Het renoveren en slopen van gebouwen moet altijd volgens de wettelijke regels en randvoorwaarden gebeuren. En natuurlijk veilig! Risico’s en kansen worden vooral in het voorbereidingstraject bepaald. Het is van groot belang om precies te weten waar u tijdens de werkzaamheden mee te maken krijgt. SGS Search kan voor u inzichtelijk maken welke onderzoeken u nodig heeft en daarnaast ook de volledige coördinatie en uitvoering uit handen nemen. Bij deze onderzoeken kunt onder meer denken aan:

 • Bouwstoffeninventarisatie: hiermee maken we inzichtelijk welke elementen vrijkomen uit het gebouw voor hergebruik.
 • Afvalstoffeninventarisatie: onderdeel van de sloopmelding conform Bouwbesluit 2012. Inzicht in de aard, hoeveelheid, mogelijke verontreiniging en afvalbestemming van vrijgekomen materialen.
 • Bodemonderzoek: geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem, om nare verrassingen te voorkomen bij de ontwikkeling of afvoer van grond vanaf de slooplocatie.
 • Flora en fauna onderzoek.
 • Constructief onderzoek.
 • Asbestinventarisatie: door vooraf goed destructief onderzoek uit te voeren, voorkomen we stagnatie en meerwerk tijdens de sloopwerkzaamheden.
 • Bouwkundige vooropname omliggende bebouwing: verzeker u en uw omgeving van een goede monitoring van de effecten van de sloopuitvoering.
 • Veiligheids- en gezondheidsplan: als opdrachtgever bent u verplicht om de veiligheid en gezondheid tijdens de sloop te waarborgen aan de hand van een V&G-plan.
 • Chroom-6-onderzoek en -advies: geeft snel uitsluitsel over de aanwezigheid van chroom-6 in coatings of andere zware metalen en hoe hier mee om te gaan.

Optimale uitvraag in aanbestedingen

Als internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau heeft SGS Search veel ervaring met aanbestedingstrajecten. Het belang van onze opdrachtgever staat in onze begeleiding altijd centraal. Onze adviseurs zijn experts in hun vakgebied, kennen de wet- en regelgeving voor sloopwerken en hebben ruime ervaring met de te doorlopen aanbestedingsprocedures. Het aanbesteden van een sloop-, renovatie- of nieuwbouwproject bestaat uit een vast aantal onderdelen: het samenstellen van de aanbestedingsstukken, de aannemersselectie, de begeleiding van de inschrijving, advies over de gunning en het opstellen van de contracten. Uitgangspunt is hierbij een optimale uitvraag in de markt zetten.

Uitvoering

Bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden. Dat geldt voor de voortgang op de bouwplaats, de kwaliteit van de werkzaamheden en toegepaste materialen, maar ook voor de facturering. Schakelt u SGS Search in voor de projectbegeleiding van uw project? Dan kunt u ervan op aan dat wij de touwtjes strak in handen houden. Wij helpen u onder meer met:

 • Doen van de sloopmelding en vergunningsaanvragen.
 • Directievoering en toezicht op het werk.
 • Tijdig signaleren van risico’s gedurende de uitvoering en hierop inspelen.
 • Toetsen van meerwerk.
 • Opstellen van financiële- en voortgangsrapportages.
 • Coördineren van aanvullende onderzoeken en werkzaamheden.
 • Advies en uitvoering van circulaire ambitie.

Onze aanpak

Of u nu voor de opgave staat om te slopen, te renoveren of asbest te saneren: SGS Search biedt u ondersteuning op elk gewenst niveau. Eén van onze projectmanagers is uw vaste aanspreekpunt en persoonlijk adviseur voor het gehele traject. Samen met u houden we focus op de financiële risicobeheersing en houden we grip op de planning en het budget. Bent u benieuwd wat er allemaal komt kijken bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwprojecten? Download dan de infographic!

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties