Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een gedetailleerd sloopveiligheidsplan kunnen overleggen. Dit plan geeft een gedetailleerde omschrijving van de wijze waarop en de fasen waarin de sloop wordt uitgevoerd. Bovendien staat in het plan aangegeven wanneer de sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden, of ze eventueel overlast voor omwonenden opleveren, welke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en hoe de communicatie met gebouwgebruikers en omwonenden geregeld wordt.

Complexe materie

Een sloopveiligheidsplan opstellen vergt veel kennis en ervaring. Naast eerdergenoemde punten moeten de sloopplannen ook inzicht geven in andere werkzaamheden, zoals asbestsanering en renovatie of nieuwbouw die voorafgaan aan de sloop of de sloop opvolgen. Wie een sloopveiligheidsplan wil indienen moet ook over een asbestinventarisatierapport beschikken en aangeven welke slooptechnieken worden toegepast.

Alle expertise in huisSloopplannen

SGS Search is gespecialiseerd in sloopmanagement en stelt sloopveiligheidsplannen op voor opdrachtgevers in de vastgoedsector, woningcorporaties en gemeenten. Daarnaast verzorgen wij desgevraagd ook de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden en zien we erop toe dat het sloopproject geheel volgens de wettelijke bepalingen verloopt. Goed management voorkomt verrassingen op het gebied van planning, kwaliteit, vergunningen en financiën. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties