Technisch beheer vastgoed

Een toenemende wens om rechtstreeks en intensiever contact met de huurder te hebben: dat is wat we vanuit onze samenwerking met gebouweigenaren opmerken. Waar in het verleden de huurder op afstand stond en via de technisch beheerder werd benaderd en gevolgd, is direct contact tussen huurder en verhuurder nu onmisbaar geworden. Dit vraagt om een andere inrichting van het technisch gebouwbeheer en daar helpt SGS Search u graag mee.

Technisch beheer

Slimme dingen doen op het juiste moment

De focus op bestaand vastgoed leidt ook tot een andere visie op gebouwen. Eigenaren willen voor langere periode inschatten hoe een gebouw zo optimaal mogelijk werkt. Een kostenefficiënte exploitatie speelt een grotere rol als het gaat om winstgevendheid. Daarnaast is het verduurzamen van de gebouwen een opgave die gebouweigenaren oppakken om de waarde van hun vastgoed te garanderen. Om dat te realiseren is goed technisch beheer van vastgoed onmisbaar. Een brede kijk op de mogelijkheden van een gebouw, aangevuld met een pragmatische aanpak: niet alleen de slimste dingen doen, maar hier ook de juiste momenten voor kiezen.

Technisch gebouwbeheer door SGS Search

Aangezien we al meer dan 25 jaar de gebouwde omgeving inspecteren, analyseren en gebouweigenaren adviseren, denken we juist hierin het verschil voor u te kunnen maken. Omdat we weten dat technisch vastgoedbeheer méér moet zijn dan de som der delen. Omdat we begrijpen dat het gaat om comfort voor de huurder en het beste rendement voor u.

Andere visie = anders samenwerken

Bij deze vorm van technisch beheer past ook een andere manier van samenwerken. Dat betekent het volgende:

  • U betaalt geen percentage van de huursom, maar alleen voor wat we daadwerkelijk doen. Uiteraard op basis van een budgetplafond. 
  • We zetten geen ingehuurde, maar eigen specialisten in voor alle voorkomende zaken.
  • Bij elke verbetering of maatregel zoeken we – binnen budget – de meest duurzame variant.
  • U kunt vertrouwen op volledige onafhankelijkheid. Zowel in de uitbesteding van werkzaamheden aan onderhoudspartijen, als in de relatie tot huurders.
  • Op elk moment heeft u inzicht in de technische staat van uw vastgoed: ook als u bijvoorbeeld weer verkoopt.
  • SGS Search is RICS-gecertificeerd; we voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit als het gaat om technische en milieukundige due diligence.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties