Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk. Om milieu- of arbotechnische redenen, maar ook om kansen boven tafel te krijgen, bijvoorbeeld in het hergebruik van bouwstoffen. SGS Search doet al bijna 25 jaar onderzoek in de gebouwde omgeving en heeft alle expertise in huis om opdrachtgevers inzicht te geven in de feiten.

Overzicht onderzoeken

In de voorbereidingen voor een sloop of renovatie, kunt u te maken krijgen met onderstaande onderzoeken:

Voorbereidende onderzoeken

Eén aanspreekpunt

Schakelt u SGS Search in om de voorbereidende onderzoeken te doen voor uw sloop- of saneringstraject? Dan kunt u rekenen op feitelijke, overzichtelijke rapportages. Voldoet uw project volgens het onderzoek niet aan de geldende normen en wetten? Dan voorzien wij u van pragmatisch advies om verbeteringen door te voeren. Bovendien heeft u voor alle onderzoeken één aanspreekpunt binnen SGS Search; wel zo makkelijk.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties