Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent u verplicht om aandacht te besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Wilt u er zeker van zijn dat u aan alle wet- en regelgeving voldoet? SGS Search heeft veiligheidsdeskundigen in dienst die u kunt inschakelen bij onder andere grootschalig onderhoud, verbouwingen, renovaties, sloop, nieuwbouw, productiestops en plaatsing van nieuwe installaties. Zo is alles rondom arbeidsomstandigheden en VGM perfect geborgd. Wel zo veilig.

Waarom veiligheidskundige projectbegeleiding?

VGM heeft als doel om veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten tijdens het hele proces in kaart te brengen en te waarborgen. Veel bedrijven hebben echter geen veiligheidsexperts in huis die gewend zijn om onder deze uitzonderlijke omstandigheden te werken. SGS Search is specialist binnen de gebouwde omgeving. We brengen alle risico’s op organisatie-, afdelings- en/of projectniveau in kaart. Uiteraard voeren we ook de juiste beheersmaatregelen voor u uit.

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

Samenhangend pakket veiligheidskundige ondersteuning

SGS Search biedt een volledig en samenhangend pakket van veiligheidskundige ondersteuning. De dienstverlening wordt geheel op uw specifieke wensen, behoeften en het bouw- of renovatieproces afgestemd. Denk hierbij onder andere aan veiligheidscoördinatie in de ontwerp- en uitvoeringsfase, het opstellen van VGM-plannen, contact met aannemers of audits voor aannemers, aanbestedingsdocumentatie, risico-inventarisatie en VGM-maatregelen, documentatiebeheer en het uitvoeren van onafhankelijke werkplekinspecties.

Grip op arbeidsomstandigheden en VGM

Onze specialistische dienstverlening maakt op ieder moment het veilige verschil tijdens al uw bouwprojecten. Onze veiligheidsexperts zorgen dat er tijdens alle fasen grip is op alles wat met arbeidsomstandigheden en VGM te maken heeft.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties