Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn ook in de uitvoeringsfase enkele vergunningen verplicht. SGS Search heeft in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van sloopmanagement, meldingen en vergunningen, en kan u hierin volledig ontzorgen.

Sloopmelding alleen niet voldoende

Alleen een sloopmelding indienen, is meestal niet voldoende. Denk bijvoorbeeld aan een kapvergunning als er bomen verwijderd moeten worden. Een grondwateronttrekkings- en lozingsvergunning voor de sloop van een fundatie of het aanvragen van een omgevingsvergunning. En niet te vergeten: de vergunning om op locatie met een puinbreker te mogen werken. 

sloopmeldingen en vergunningen

Vergunninghouder verantwoordelijk

De opdrachtgever van een sloopproject is verplicht alle benodigde meldingen te doen en de vergunningen aan te vragen. Anders kan het sloopbedrijf niet aan de slag. Daarbij is en blijft de opdrachtgever als vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van alle bepalingen uit de vergunningen door de aannemers. Geen eenvoudige zaak, want het vraagt veel ervaring om alle vergunningen tijdig aan te vragen en goed toezicht te houden op de naleving van de wetten en regels tijdens de uitvoeringsfase.

Uitbesteed aan een deskundige partner

Specialisten van SGS Search hebben tal van complexe sloopprojecten voorbereid, begeleid en gecoördineerd. Ze weten precies welke meldingen en vergunningen vereist zijn om een sloopproject volgens de regels te kunnen uitvoeren en nemen het vergunningsmanagement graag bij u uit handen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties