Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden. Dat geldt voor de voortgang op de bouwplaats, de kwaliteit van de werkzaamheden en toegepaste materialen, maar ook voor de facturering. Schakelt u SGS Search in voor de projectbegeleiding en directievoering over uw project? Dan kunt u ervan op aan dat wij de touwtjes strak in handen houden.

Heldere voortgangsrapportage

Onze projectleiders hebben de kennis en de ervaring om deskundig en efficiënt toezicht te houden op de voortgang en de realisatie van uw sloop- of renovatieprojecten. Als het een complex project betreft, zijn zij daarvoor dagelijks inzetbaar. Betreft het een minder gecompliceerd project, dan houden zij toezicht door steekproefsgewijs periodieke beoordelingen te doen. Als opdrachtgever ontvangt u daarvan een heldere, overzichtelijke voortgangsrapportage. Aan de hand daarvan kunt u beoordelen of de planning wordt aangehouden, de voortgang van de werkzaamheden naar wens verloopt en de gewenste kwaliteit wordt geleverd.

Bouwkundig toezicht

Het zekere voor het onzekere

Opdrachtgevers die de projectbegeleiding en directievoering aan de ervaren bouwkundigen van SGS Search uitbesteden, nemen het zekere voor het onzekere. Onze projectleider is in feite uw ogen en oren op het project. Hij kan in overleg met u tijdig bijstellen als de werkzaamheden uit de planning dreigen te lopen of als de aannemer geen deugdelijke materialen of de juiste bouwtechnieken toepast.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties