Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs en handhavers willen inzicht in de aard, hoeveelheid, mogelijke verontreiniging en afvalbestemming van de vrijkomende sloopmaterialen. SGS Search voert vanuit jarenlange ervaring in de gebouwde omgeving grond- en bouwstoffeninventarisaties uit.

Gericht op hergebruik

Onze bouw- en grondstoffeninventarisaties zijn gericht op hergebruik in de praktijk. De inventarisatie geeft inzicht in vrijkomende sloopmaterialen. Via slimme steekproeven inventariseren we welke producten u kunt hergebruiken. Ook gaan we na welke monsters van het casco nodig zijn voor laboratoriumonderzoek. Dit houdt in dat we de samenstelling van de grondstoffen onderzoeken om het hergebruik te bepalen. Hierbij gaan we altijd uit van kostenbesparende oplossingen. Harde puinsoorten, veruit het meest voorkomende sloopafval, zijn bijvoorbeeld een prima basis voor de productie van nieuw beton en funderingsmateriaal. En zo hebben wij nog veel meer slimme toepassingen in huis.

Bouwstoffeninventarisatie

Eigen beheer

Goed om te weten: we voeren de stoffeninventarisatie in eigen beheer uit en maken gebruik van ervaren (bouwkundige) adviseurs en onderzoekers. U heeft dus snel de juiste informatie, praktische adviezen en officiële documenten in handen. U kunt deze informatie gebruiken voor onder andere kostenramingen, vergunningaanvragen, en duurzaamheidsadvies.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties