Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie van belendingen vóór aanvang van de werkzaamheden in kaart te brengen. De bouwkundige vooropname dient als referentiepunt bij eventuele schade aan belendingen door de uitgevoerde werkzaamheden.

Onafhankelijk referentiepunt

Vaak stelt een verzekeraar het uitvoeren van een bouwkundige vooropname verplicht als een opdrachtgever een sloop-, bouw- of bodemsaneringsproject wil uitvoeren. Het kan ook zijn dat de gemeente dit verplicht stelt of dat partijen zelf daartoe besluiten. SGS Search is een specialist op het gebied van bouwkundige vooropnamen en ondersteunt u graag met een onafhankelijk onderzoek.

Geen discussie mogelijk

Een bouwkundige vooropname sluit alle discussie over eventuele schade aan belendingen uit. SGS Search voert de bouwkundige vooropname uit en overlegt na afloop een helder, inzichtelijk rapport. Daarin staat exact omschreven in welke staat de belendingen verkeren, zodat alle betrokken partijen daar vooraf over geïnformeerd zijn. De bouwkundige vooropname sluit alle twijfel over al dan niet door de werkzaamheden aangebrachte schade uit en is een betrouwbaar referentiepunt. Onze bouwkundige experts kunnen desgewenst mogelijke vervolgschade opnemen en snel herleiden of de schade door de werkzaamheden is veroorzaakt aan de hand van de bouwkundige vooropname.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties