Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement. Projecten van een bepaalde omvang vallen onder de Europese aanbestedingsregels, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie. Het aanbesteden van een renovatie- of sloopproject - regulier of Europees - bestaat uit een vast aantal onderdelen: het samenstellen van de aanbestedingsstukken, de aannemersselectie, de begeleiding van de inschrijving, advies over de gunning en het opstellen van de contracten.

Van A tot Z

Als internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau heeft SGS Search veel ervaring met het managen van sloop- en saneringsprojecten. Het belang van onze opdrachtgever staat centraal in het begeleiden van aanbestedingstrajecten. Onze adviseurs zijn experts in hun vakgebied, kennen de wet- en regelgeving voor sloopwerken en hebben ruime ervaring met de te doorlopen aanbestedingsprocedures. Op het gebied van projectmanagement en -begeleiding kan SGS Search opdrachtgevers veel werk en zorgen uit handen nemen.

Op nationaal en Europees niveauAanbesteding

Nationale en internationale wet- en regelgeving wordt voortdurend aangescherpt. Daarom is deskundigheid vereist om met name Europese aanbestedingstrajecten goed voor te bereiden en uit te voeren. Opdrachtgevers kunnen al het werk bij SGS Search uitbesteden; van het voorwerk – advertenties plaatsen, beoordelingscriteria samenstellen, papierwerk, etc. – tot en met de aannemersselectie en de directievoering over de uitvoeringsfase.  

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Veiligheidskundige projectbegeleiding en advies

Om wat voor bouwproces het ook gaat, en in welke fase het project zich ook bevindt: als opdrachtgever bent…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Opstellen sloopveiligheidsplan

Wie besluit om een object gedeeltelijk of geheel te slopen, moet daarvoor een sloopmelding indienen en een…

Lees meer

Projectmanagement circulair slopen

Het slopen van gebouwen lijkt per definitie niet duurzaam, maar dat is soms een onterechte aanname. Bij de…

Lees meer

Sloopmanagement

Bij een sloop- of renovatieproject komt veel kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.…

Lees meer

Voorbereidende onderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van een sloop-, renovatie- of saneringstraject, is gedegen onderzoek noodzakelijk.…

Lees meer

Opstellen bestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bestekken van vitaal belang voor de bewaking van de kwaliteit…

Lees meer

Sloopmeldingen en omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van een sloopproject, moet u als opdrachtgever een sloopmelding indienen. Daarnaast zijn…

Lees meer

Begeleiding bij aanbestedingen

Het aanbesteden van een sloop- of bouwproject vergt kennis van de markt en ruime ervaring met bouw- of sloopmanagement.…

Lees meer

Grond- en bouwstoffeninventarisatie

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op vrijkomende sloopmaterialen. Inspecteurs…

Lees meer

Projectbegeleiding en directievoering

Bij grote sloop- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols te houden.…

Lees meer

Kostenraming asbestsanering

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten op…

Lees meer

Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Gerelateerde referenties