Onderzoek schadelijke stoffen

Tijdens bepaalde arbeidsomstandigheden kunnen schadelijke stoffen zoals fijnstof en kwartstof de werkomgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen voor klachten en gezondheidsrisico's voor medewerkers zorgen. Veruit het grootste risico ontstaat door verspreiding via de lucht, maar ook via (afval)water of neergeslagen stofdeeltjes kunnen gezondheidsrisico's ontstaan.

Onderzoek schadelijke stoffen

Luchtonderzoek

Allereerst is het van belang een risico-inventarisatie te maken en de luchtverontreiniging door schadelijke stoffen in kaart te brengen. SGS Search voert hiervoor luchtonderzoek uit, waarbij de NEN689 als richtlijn wordt aangehouden. Indien noodzakelijk, doen wij ook metingen in water en in vast materiaal, om een volledig beeld van de kwaliteit van het leefmilieu te kunnen schetsen.

Fijnstof en kwartsstof

Hoge gehaltes aan fijnstof en kwartsstof kunnen ernstige gevolgen hebben voor de luchtwegen. Kwartsstof heeft zelfs vergelijkbare schadelijke effecten als asbest. Denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van kwartsstof tijdens het breken of slijpen van beton of andere steenachtige materialen. Deze vrijkomende deeltjes kunnen al in lage concentraties voor een verhoogd risico zorgen. 

Chemische stoffen in lucht  

Ook tijdens het werken met gevaarlijke stoffen kunnen risico’s ontstaan. Zo kunnen er bij het lijmen, lassen en verven van materialen schadelijke chemische stoffen vrijkomen, zoals zware metalen in lasrook en oplosmiddelen in lijm en/of weekmakers. Werknemers die langdurig worden blootgesteld aan dergelijke stoffen kunnen hier op lange termijn hinder van ondervinden. SGS Search bepaalt samen met u welke schadelijke stoffen relevant zijn, meet de gehaltes in de lucht en toetst deze aan de geldende Arbowetgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Chroom-6

Chroom-6 is een stof die onder andere wordt verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Chroom-6 vergroot…

Lees meer

Materiaalonderzoek

(Bouw)bedrijven stellen steeds hogere eisen aan hun materialen en bedrijfsprocessen. Met het oog op innovatie,…

Lees meer

Veilig omgaan met keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Roetonderzoek

Roet is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Wanneer…

Lees meer

Luchtonderzoek

Bij tal van bedrijfsprocessen kunnen risicovolle stoffen vrijkomen waaraan werknemers worden blootgesteld.

Lees meer